Dân chúng đi theo Đức Giêsu (21.01.2016 – Thứ Năm sau CN II TN C)

 Lời Chúa: Mc 3,7-12
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

7 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

1- Ghi nhớ:

     “Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người” (Mc 3, 10)

2- Suy niệm:

Sự hấp dẫn của Đức Giê-su thật là mãnh liệt. Nơi nào có Ngài xuất hiện là nơi ấy có dân chúng tuôn đến với Ngài. Cứ tưởng lánh về phía biển Hồ là nơi hoang vắng, dân chúng sẽ không biết đến. Thế nhưng từ miền Ga-li-lê người ta lũ lượt đi theo Ngài, từ miền Giu-đê-a, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn người ta cũng tấp nập tìm đến với Ngài.

Tại sao dân chúng lại tìm đến với Đức Giê-su nhiều như vậy? Bởi vì thiên tính của Ngài tỏa rạng và nhân cách của Ngài tỏa sáng. Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ, nhiều bệnh nhân đã được chữa lành. Do đó danh tiếng của Ngài được loan truyền khắp mọi nơi, ngay cả thần dữ cũng phải tôn vinh Ngài. Ma quỷ tìm cách bêu rếu danh xưng của Đức Giê-su: Người là con Thiên Chúa, chúng sợ hãi trước sức mạnh nội tại nơi Ngài phát ra, nên chúng muốn gây hiểu lầm, gây tranh cãi  và gây bất hòa giữa những người  đã tin, chưa tin hay niềm tin còn lu mờ lỏng lẻo trong dân chúng.

Tuy nhiên, Đức Giê-su đã dùng chính sự tự mãn của ma quỷ để chiến thắng chúng, nhưng không theo cách của thế gian mà theo cách của Thiên Chúa. Đó chính là Con Thiên Chúa tự hạ nên giống con người mọi đàng, trừ tội lỗi, nhất là đã hy sinh chịu chết để cứu chuộc loài người và ở lại với loài người cho đến tận thế.

Khi con người bị đau khổ, cần được giải thoát, họ sẽ chạy đến với Đức Giê-su, Ngài sẽ băng bó vết thương lòng và chữa lành tâm hồn con người. Đó là cách Ngài thi ân, đó là cách Ngài cứu độ. Thiên Chúa đã chiến thắng sự dữ bằng chính lòng xót thương bao la của Ngài.

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa! Xin Chúa ban ơn khôn ngoan để chúng con nhận ra đâu là con đường tình yêu và sự sống đích thực, đâu là những cạm bẫy mà Satan đang rình chờ để giăng bắt chúng con. Xin Chúa luôn đồng hành và dìu dắt chúng con trên hành trình tiến về Nhà Chúa. Vì khi có Chúa, chúng con sẽ được an bình trong tâm hồn để yên tâm vững bước trong cuộc sống của chúng con. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

Hãy thi thố tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với những người đang sống chung quanh chúng ta,  nhất là những người đang gặp khó khăn đau khổ về tinh thần cũng như thể xác, giúp họ biết sống theo Thánh ý của Chúa.

                                                                                HOÀI THANH