Danh sách các ứng viên tiến chức Thánh tại Giáo phận Phan Thiết, Bắc Ninh và Hải Phòng

 

1. Giáo phận Phan Thiết

Đức Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đã ra thông báo về việc rao báo phong chức linh mục cho các thầy Phó tế trong thời gian tới

Danh tính các thầy cụ thể như sau:

1. Thầy Giuse Nguyễn Văn Du, sinh năm 1987, thuộc giáo xứ Tánh Linh.

2. Thầy Simon Trần Quốc Được, sinh năm 1985, thuộc giáo xứ Tân Châu.

3. Thầy GB. Bùi Thanh Hải, sinh năm 1986, thuộc giáo xứ Vinh Tân.

4. Thầy FX. Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1987, thuộc giáo xứ Vinh Lưu.

5. Thầy GB. Lương Trọng Khiêm, sinh năm 1974, thuộc giáo xứ Hiệp Đức.

6. Thầy Phêrô Nguyễn Đình Luyện, sinh năm 1986, thuộc giáo xứ Võ Đắt.

7. Thầy Phêrô Nguyễn Duy Nhạc, sinh năm 1984, thuộc giáo xứ Thanh Xuân.

8. Thầy Giuse Nguyễn Thành Quyết, sinh năm 1983, thuộc giáo xứ Hòa Vinh.

9. Thầy Phêrô Lê Trọng Tạo, sinh năm 1985, thuộc giáo xứ Mân Côi.

10. Thầy Vinh Sơn Vũ Khắc Tiệp, sinh năm 1987, thuộc giáo xứ Ma Lâm.

11. Thầy Giuse Hồ Đắc Trung, sinh năm 1986, thuộc giáo xứ Gia An.

12. Thầy Phêrô Nguyễn Hữu Xuân, sinh năm 1986, thuộc giáo xứ Tân Tạo.

Trong Thư rao, Vị Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết cũng cho biết việc thông báo rộng rãi danh tính các thầy sẽ được thực hiện vào Chúa Nhật 22/04; 29/04 và 06/05/2018. Đồng thời, với thư rao này, cộng đoàn Dân Chúa được mời gọi “cầu nguyện cách đặc biệt cho quý thầy” trong thiên chức linh mục sắp lãnh nhận.

Như đã biết, Giáo phận Phan Thiết hiện đang trống tòa khi Đức cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời (01/03/2017), Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, nguyên Giám mục Chính tòa Giáo phận Bà Rịa hiện làm giám quản Tông Tòa. Giáo phận Phan Thiết có địa bàn nằm trọn trong địa giới tỉnh Bình Thuận ngày nay.

 

2. Giáo phận Bắc Ninh

Vào ngày 18/04/2018, Tòa Giám mục Bắc Ninh đã ra thông báo cho biết danh tính 10 thầy sẽ được truyền chức linh mục trong thời gian tới[1].

Theo thông báo được ký tên bởi cha Chánh văn phòng, linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng cho biết trong số 10 tiến chức sắp tới sẽ có 6 thầy thuộc Dòng Mẹ Cứu Chuộc. Thông báo cũng cho biết, thời gian tiếp nhận ý kiến về các trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận sẽ từ ngày 22 tháng 04 năm 2018 cho đến hết ngày 22 tháng 05 năm 2018.

Danh tính cụ thể các thầy như sau:

1. Thầy Gioan Maria Lê Hữu Đức, sinh ngày 30/6/1981, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
2. Thầy Đaminh Nguyễn Như Khuê, sinh ngày 10/02/1985 tại giáo xứ Thái Nguyên.
3. Thầy Gioan Maria Đinh Văn Nghĩa, sinh ngày 25/8/1975, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
4. Thầy Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, sinh ngày 15/10/1972, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
5. Thầy Giuse Nguyễn Đức Quân, sinh ngày 10/10/1979 tại giáo xứ Đồng Nhân.
6. Thầy Giuse Đỗ Văn Thọ, sinh ngày 10/1/1975, thường trú tại giáo xứ Nguyệt Đức.
7. Thầy Simon Maria Nguyễn Văn Trường, sinh ngày 19/12/1975, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
8. Thầy Giuse Nguyễn Văn Vẻ, sinh ngày 20/7/1982, tại giáo xứ Ngô Khê.
9. Thầy Anrê Maria Bùi Văn Mão, sinh ngày 06/6/1975, thuộc Dòng Mẹ Cứu Chuộc.
10. Thầy Justinô Maria Vũ Anh Vũ, sinh ngày 22/12/1980, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Tưởng cũng nên biết, đến nay giáo phận Bắc Ninh thành lập được 135 năm. Giáo phận miền Kinh Bắc có tổng số 102 linh mục (2017), trong đó 79 linh mục triều và 23 linh mục dòng. Như thế, với Thánh lễ Truyền chức sắp tới, linh mục đoàn giáo phận Bắc Ninh sẽ có 112 thành viên.

 

3. Giáo phận Hải Phòng

Năm thầy chủng sinh thuộc giáo phận Hải Phòng đã kết thúc chương trình đào tạo được giới thiệu cho mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo phận trong tư cách như những ứng viên phó tế mà đấng Bản quyền giáo phận sẽ ban bí tích Truyền Chức thánh trong thời gian sắp tới đây.

Trong thông báo của Tòa Giám mục Hải Phòng được đăng tải trên trang điện tử giáo phận vào hôm qua, thứ Sáu, ngày 13/04, cha Chánh Văn phòng Giuse Bùi Hữu Duy đã công bố danh tánh 5 ứng viên của chức thánh phó tế gồm :

1. Thầy Giuse Bùi Văn Dương
Sinh ngày 01 tháng 4 năm 1985, tại Giáo xứ Liêm Khê
Địa chỉ: Liêm Khê – Liên Am – Vĩnh Bảo – Hải Phòng

2. Thầy Phêrô Đoàn Văn Giáp
Sinh ngày 5 tháng 6 năm 1985, tại Giáo xứ Súy Nẻo
Địa chỉ: Thúy Nẻo – Bắc Hưng – Tiên Lãng – Hải Phòng

3. Thầy Giuse Quách Trung Hiếu
Sinh ngày 26 tháng 03 năm 1982, tại Giáo xứ Kẻ Sặt
Địa chỉ: Khu Thượng – Tráng Liệt – Bình Giang – Hải Dương

4. Thầy Antôn Vũ Ngọc Thạch
Sinh ngày 17 tháng 01 năm 1984, tại Giáo xứ Xâm Bồ
Địa chỉ: Khu 6 – Nam Hải – Hải An – Hải Phòng

5. Thầy Giuse Nguyễn Văn Tùng
Sinh ngày 7 tháng 8 năm 1986, tại Giáo xứ Xâm Bồ
Địa chỉ: Khu 4 – Nam Hải – Hải An – Hải Phòng

Hình thức thông báo này cũng là việc làm đòi buộc của Giáo luật, theo đó, các ứng viên của chức thánh phó tế hoặc linh mục cần được công bố cách rộng rãi cho cộng đoàn Dân Chúa để tham khảo ý kiến về tư cách của đương sự.

Do đó, thông báo này không chỉ được phổ biến trên trạng mạng giáo phận Hải Phòng mà còn được rao trước thánh lễ Chúa Nhật tại các giáo xứ trên toàn địa bàn giáo phận. Một số giáo phận thường rao các ứng viên chức thánh trước cộng đoàn phụng vụ trong ba Chúa Nhật liên tiếp.

 

Tổng hợp 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *