Dấu lạ (17.02.2016 – Thứ Tư sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C)

Lời Chúa: Gn 3, 1-10; Lc 11, 29-32

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

      Đức Giêsu đã từng rao giảng và làm bao nhiêu phép lạ hiển nhiên. Nhưng có voi đòi tiên, hay coi thường không tin và thử thách Ngài, mấy ông kinh sư và Pharisêu lại đòi hỏi dấu lạ từ trời, nên Đức Giêsu phải kêu lên: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy”. Chuyện ngôn sứ Giôna ngày xưa đã là phép lạ lớn lao cả thể. Dân thành Ni-ni-vê đã nghe theo lời Giôna giảng và đã sám hối. Còn “thế hệ này” không muốn tin nhận Đức Giê-su nên Ngài chỉ hứa cho thấy dấu lạ chính nơi Ngài sau khi Ngài nằm ba ngày trong mộ.

Họ sẽ bị dân Ni-ni-vê kết án, chê cười là dại dột bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để sám hối: “Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.” Ngày xưa lời rao giảng của Giôna từ một người phàm mà dân Ni-ni-vê đã sẵn sàng sám hối trở về. Nhưng đây là Lời giảng và phép lạ từ chính Con Thiên Chúa mà họ vẫn bưng tai bịt mắt coi thường. Ông Giôna “cưỡng lệnh” Chúa  gây nên sóng gió trên tàu, Đức Giêsu “vâng phục” ý Chúa Cha đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Ông Giôna “không muốn” đi giảng lời cho dân ngoại nên bị cá nuốt vào bụng ba ngày, Đức Giê-su “tình nguyện” đi rao giảng ba năm khắp nơi thì bị giết chết. Nhưng ngàn lần trổi vượt hơn Giôna, sau ba ngày trong lòng đất, Ngài đã sống lại hiển vinh. Cuộc đời và sứ mạng của Đức Giêsu là DẤU LẠ ngàn lần lớn lao kỳ diệu hơn cuộc đời và sứ mạng của Giôna thuở trước.

   Ngày nay Chúa còn phải rên lên vì sự cứng lòng, trai lì của chúng con không? Chúng con tưởng mình đã “ngon cơm”. Nhưng nếu được ở vào hoàn cảnh chúng con, được dạy dỗ giảng dạy bao điều, nhiều người đã trở nên “tạo vật mới” sáng láng vượt xa chúng con. Và nếu chúng con phải ở vào hoàn cảnh của họ, có thể chúng con sa đà xuống dốc, lộn nhào xuống âm phủ rồi ấy chứ !

   Hàng ngày trong thánh lễ, Chúa vẫn tái diễn phép lạ động trời là biến tấm bánh ly rượu thành Thịt Máu Chúa, hiến tế cao vời sống động hiện thực. Người có “phúc” thì dù không thấy mà vẫn mạnh tin, sửng sốt và say sưa… tận hưởng. Có người thì thấy chẳng có chi, thánh lễ như “bài cũ” xem lại cho qua nên dửng dưng. Xin Chúa mở mắt cho chúng con thấy rõ, cho chúng con biết tìm đến và ở lại trong Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, để dấu lạ lớn lao cũng xảy ra trong chính cuộc đời chúng con, biến chúng con thành tạo vật mới, sống cuộc đời mới trong trời mới đất mới ngay trong hiện tại hôm nay.

                                                                     Én Nhỏ