Bài 11 : TC mời ta đáp lại tình thương bằng lòng tin (Tuyên xưng đức tin công giáo)

BÀI 11:

THIÊN CHÚA MỜI GỌI TA
ĐÁP LẠI TÌNH THƯƠNG BẰNG LÒNG TIN

Lời Kinh Thánh

“Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa.” (Rm 5,1-2)

Tin là bước đầu, là cửa dẫn ta vào đời sống mới. Đức tin làm cho chúng ta được hiệp thông sự sống với Thiên Chúa. Nhờ đức tin, Thiên Chúa đến ngự trong ta và ta nhận được sự sống của Ngài.

jesus_nicodemo.jpg

1.Lòng tín một thái độ xứng đáng với con người

a.Trong lãnh vực tự nhiên

Ta đặt vấn đề”cần phải tin” khi việc đó chưa biết rỏ, cần thời gian trả lời. Việc tôi tin bao hàm một sự hồ nghi, nhưng tôi tin vì dựa vào một bằng chứng đáng tin như: Uy tín của người nói hoặc bằng chứng xác thực. Trong cuộc sống, có rất ít điều hiển nhiên. Cho nên lãnh vực cần phải tin chiếm hầu hết. Hơn nữa, chính niềm tin sẽ tạo nên lẽ sống và làm cho cuộc đời có ý nghĩa.

b.Trong lĩnh vực tôn giáo

Tin là hướng về Thiên Chúa, nhìn nhận các điều Người tỏ bày chân lý, sự thật này được bảo đảm tuyệt đối vì dựa trên lời chứng của Chúa Giêsu và giáo hội. Ta tin vào Thiên Chúa và chấp nhận chân lý của Ngài., nhưng không phải vì thế mà ta thấy được Ngài trọn vẹn và chân lý của Ngài hiển nhiên đối với ta. Nhờ đức tin ta chỉ mới thấy phần nào, vì trí tuệ của con người có giới hạn, còn Thiên Chúa, Ngài là Đấng vô biên. Chỉ trong cuộc sống mai sau, khi ở bên Thiên Chúa trong ánh sáng vẹn toàn của Ngài, ta sẽ thấy Thiên Chúa và hiểu những gì hiện nay còn phải tin:”Bây giờ, chúng ta sẽ thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được giáp mặt. Bây giờ tôi chỉ biết có ngần hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi” (1Cr 13,12).

Niềm tin là thái độ xứng đáng của con người trong cuộc sống xã hội và việc tìm kiếm sự thật trong niềm tin Kitô không phải là điều phi lý. Có nìêm tin, con người mới sống và đạt được mục đích của đời mình “Đức tin với những lý chứng vững chắc đem lại giải đáp cho bất cứ ai khắc khoải ưu tư về số phận tương lai của mình” (Hc. Vui mừng và hy vọng số 18).

2.Đức tin, hồng ân Thiên Chúa và sự cố gắng của con người.

Đức tin trước hết là một hồng ân của Thiên Chúa, chứ không chỉ là cố gắng của riêng con người (Mt 16, 15-17). Thiên Chúa đích thân đưa ta tới gặp Ngài, tỏ bày các chân lý và soi sáng tâm trí ta. Hồng ân đó, Thiên Chúa luôn sẵn ban, miễn là ta biết mở lòng đón nhận (Mt 11, 25-26)

Thiên Chúa đang gieo hạt giống đức tin và trong tâm hồn ta, hạt giống đó lớn lên hay không là tùy sự tiếp nhận nơi tâm hồn mỗi người. (Mt 13, 3-23)

3.Tin, hành vi của tự do và tình yêu

Tin là chấp nhận một điều gì đó không đủ hiển nhiên, chưa thể kiểm chứng được. Tại sao Thiên Chúa không thể tỏ cho ta hết mọi chuyện có thể dễ dàng hơn không ?

Thiên Chúa có đủ quyền năng thực hiện điều đó, nhưng Ngài muốn xử chúng ta theo một cung cách của tình yêu. Trong tình yêu phải có sự tin tưởng và sự chung thủy chắc chắn chỉ có được trong niềm tin. Còn trong hành vi lựa chọn, tôi có thể tin hay không tin- nhưng tôi tin. Điều đó tôi hoàn toàn tự do quyết định cho cuộc đời mình.

4.Tin – một cuộc gặp gỡ

Đối tượng của đức tin không phải là một giáo lý, một lý thuyết hay một bản Kinh Tin Kính học thuộc lòng, nhưng là một Ngôi Vị sống động, một Cuộc Gặp Gỡ, Đối Thoại giữa Thiên Chúa và con người để “Tôi sống thì không phải tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gal 20, 20a)

Muốn gắn bó với Thiên Chúa nhờ đức tin, trước hết ta phải gắn bó với Đức Giêsu, con của Ngài. Thiên Chúa đã tỏ mình và đến với ta trong Con Ngài. Nơi Đức Giêsu, ta gặp được chính Thiên Chúa. Vì thế, tin là đó nhận và gắn bó với Đức Giêsu: “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính, có tuyên xưng ra ngòai miệng, mới được ơn cứu độ.

Kinh Thánh có nói: “mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng” (Rm 10,9-11).

Như vậy, trong thực tế. Tin có nghĩa là:

– Khám phá ra Đức Giêsu đang hiện diện trong cuộc sống, trên mọi nẻo đường đời, trong thế giới anh em sống chung quanh.

– Đi sâu vào tâm linh của Ngài bằng cầu nguyện.

– Thực hành tinh thần của Đức Giêsu, lấy Ngài làm gương mẫu cho đời sống.

– Từ bỏ mình và ký thác cuộc đời cho Chúa.

Nói cách khác: “Trong niềm tin, con người phó thác toàn thân vào Thiên Chúa một cách tự do, dâng lên Thiên Chúa mạc khải sự quy phục hoàn toàn của lý trí và ý chí, đồng thời sẵn lòng chấp nhận mạc khải Ngài ban cho”. (Hc. Mạc khải số 05).

Kết luận

“Hãy ký thác đường đời cho CHÚA, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm cho rực rỡ tựa bình minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. (Tv 36, 5-6).

Câu hỏi

  1. Tại sao lòng tin là một thái độ xứng đáng với con người ?
  2. Để đón nhận đức tin phải có những điều kiện nào ?
  3. Tại sao Tin là một hành vi của tự do và tình yêu ?
  4. Đối tượng của Đức tin là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *