ĐTC gặp các Giám mục Công giáo Đông phương Ucraina

2019.09.02 Vescovi del Sinodo della Chiesa Greco Ortodossa

Trong buổi tiếp kiến các Giám mục Công giáo Đông phương Ucraina ngày 2/9 (2019), ĐTC Phanxicô khẳng định rằng Công nghị không phải là một Quốc hội, hay là nơi thăm dò ý kiến và nếu không có Chúa Thánh Thần thì sẽ không thể có Công nghị.

Audio

Công nghị, theo ĐTC, là sự đồng hành với nhau, cùng nhau suy tư và hành động dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để cùng nhau tìm ra kết luận, chứ không phải là sự thỏa thuận dựa trên ý kiến của những cá nhân.

47 Giám mục Công giáo Đông phương Ucraina đang nhóm Công nghị tại Roma với chủ đề “Hiệp thông trong cuộc sống và trong chứng tá của Giáo hội Công giáo Ucraina”.

Cần sống truyền thống đẹp và phong phú của Giáo hội

Trong cuộc gặp gỡ với ĐTC, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Đông phương Ucraina, khẳng định rằng các Giám mục trong cộng đoàn của ngài nhận thức được rằng “có một truyền thống đẹp đẽ và phong phú” thôi thì chưa đủ nhưng cần sống truyền thống này một cách xác thực để thông truyền nó cho con người ngày nay.

Đức Tổng Giám mục trưởng cũng cám ơn ĐTC mới đây đã lập một giáo phận cho các tín hữu Công giáo Ucraina theo nghi lễ Byzantine sinh sống ở Ý.

“Công nghị không phải là một Quốc hội”

Trong bài nói chuyện ngắn với 47 Giám mục Ucraina, ĐTC khẳng định rằng “Công nghị không phải là một Quốc hội”. Ngài cảnh giác rằng về sự nguy hiểm khi nghĩ rằng công nghị thì tương tự như một “cuộc thăm dò ý kiến” trong đó mọi người đưa ra ý kiến của mình, sau đó gặp nhau và thỏa thuận với nhau như trong chính trị: tôi cho anh cái này thì anh cho tôi cái kia!  Và ĐTC giải thích rằng trong thực tế, “nếu Chúa Thánh Thần không hiện diện, thì không có công nghị”.

“Nếu Chúa Thánh Thần không hiện diện, thì không có công nghị”

ĐTC khuyến khích các giám mục tham dự Công nghị  cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Ngài chia sẻ rằng tại Công đồng Êphêsô năm 431, các Giám mục “tranh luận với nhau”, nhưng cuối cùng, chính Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa họ đến việc tuyên bố tín điều Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa. ĐTC bảo đảm rằng khi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ tiếp tục là một “Giáo hội Công nghị” (cùng nhau hành trình, suy tư và hành động dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần) và không bị trở thành một “Giáo hội tự trị” (mỗi Giáo hội địa phương tự trị và tự quản).

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *