ĐTC tiếp Trung tâm Truyền giáo Phanxicô ở Đức và trường Thánh Carlo ở Milano

 

ĐTC tiếp Trung tâm Truyền giáo Phanxicô ở Đức

Sáng 6-4-2019, ĐTC đã tiếp kiến 25 vị đại diện của Trung tâm truyền giáo Phanxicô (Missionzentrale der Franziskaner) ở Đức và ngài ca ngợi các hoạt động bác ái của trung tâm này.
 ĐTC tiếp Trung tâm Truyền giáo Phanxicô ở Đức

Mục đích và hoạt động của Trung Tâm

Trung tâm Truyền giáo của dòng Phanxicô do cha Andreas Mueller thành lập cách đây 50 năm tại giáo xứ Godesberg thuộc thành phố Bonn, nhắm giúp đỡ những người túng thiếu và những người bị gạt ra ngoài lề trên thế giới, để họ có thể đạt tới một tương lai tốt đẹp hơn. Trung tâm đã tài trợ rất nhiều dự án bác ái, phát triển, giáo dục do các tu sĩ nam nữ dòng Phanxicô đảm trách tại Á, Phi, Mỹ la tinh, Úc châu, Trung Đông và Đông Âu.

Ca ngợi sự noi gương thánh Phanxicô Assisi

ĐTC ca ngợi sáng kiến này, theo gương của thánh Phanxicô Assisi, Người đã muốn sống nghèo và để cho mình được tình trạng nghèo khổ của con người đánh động, nhờ đó thánh nhân đã tìm được an bình trong Chúa Kitô và trở thành người sống hồng ân của Chúa Quan Phòng. ĐTC nhận xét rằng: ”Trong tinh thần ấy, Trung Tâm truyền giáo của anh chị em, với nguồn gốc khiêm hạ, đã có thể tạo nên một mạng bác ái, liên đới và huynh đệ trên thế giới”.

 Canh tân nhờ lắng nghe Chúa

Ám chỉ tới tình trạng tại Đức hiện nay có nhiều thành phần Giáo Hội đang kêu gọi cải tổ Giáo Hội, ĐTC nhắc nhở rằng ”Sự canh tân chỉ xảy ra nhờ lắng nghe Chúa, để cho Chúa biển đổi chúng ta và tiếp tục làm điều thiện với Chúa. Đứng trước những thách đố hiện nay, chúng ta hãy dấn thân hơn nữa để có một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người. Trung tâm của anh chị em có thể tiếp tục mang lại một sự đóng góp quí giá, nhất là bằng cuộc sống chứng tá và đức tin của anh chị em” (Rei 6-4-2019)

 

ĐTC cổ võ nền văn hóa đối thoại và gặp gỡ

Trong buổi tiếp kiến dành cho trường Thánh Carlo ở Milano sáng 6-4-2019, ĐTC đặc biệt cổ võ việc vun trồng một nền văn hóa cởi mở, tôn trọng đặc tính đời lành mạnh của Nhà Nước và tránh những thái độ cực đoan, thủ cựu.
ĐTC tiếp kiến trường Thánh Carlo ở Milano

Trường Thánh Carlo

Hiện diện trong buổi tiếp kiến tại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican có 2.600 người gồm ban giám đốc, các vị giảng huấn, các phụ huynh và học sinh của trường thánh Carlo ở thành phố Milano, Đây là một tư thục Công giáo trung tiểu học nổi tiếng được thành lập cách đây 150 năm. Một học sinh nổi bật xuất thân từ trường này là Achille Ratti, sau này là Chân phước Giáo Hoàng Piô 9. Ngài đậu tú tài ưu hạng tại đây trong niên khóa 1874/75. Một học sinh 15 tuổi tại đây, tên là Carloi Acutis, cũng mới được ĐTC Phanxicô cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng ngày 5-7 năm ngoái, 2018.

ĐTC trả lời câu hỏi

Buổi tiếp kiến có hình thức như một cuộc đối thoại. ĐTC trả lời một số câu hỏi do các học sinh, giáo sư và phụ huynh nêu lên. Trong một câu trả lời, ĐTC cổ võ xây dựng một nền văn hóa cởi mở, đối thoại với tha nhân, và để được vậy, trước tiên cần ý thức về bản thân, về căn tính của mình, thay vì thái độ dửng dưng, duy tương đối, quên mình là ai, loại bỏ mọi xác tín chắc chắn. ĐTC nói:

Gặp gỡ đối thoại với tha nhân

”Môn đệ của Chúa Giêsu là người luôn cố gắng đi gặp gỡ tha nhân, trao tặng sự đón tiếp, đối thoại với bất kỳ ai, làm chứng về kinh nghiệm sống của mình được thay đổi nhờ gặp gỡ với Chúa Kitô, Đấng là lòng Thương Xót, vì một cuộc sống được biến đổi, chắc chắn sẽ lây sang người khác.

Tương quan với Nhà Nước

Về tương quan đúng đắn của tín hữu đối với nhà nước, ĐTC nhắc lại rằng: các tín hữu Kitô không muốn một Nhà Nước Kitô giáo, nhưng muốn một Nhà Nước có đặc tính đời đúng đắn, trong đó tất cả các công dân có thể cảm thấy mình được đại diện, bất luận mình thuộc tín ngưỡng, luân lý đạo đức hoặc văn hóa nào. Đặc tính đời phải đúng đắn, chứ không phải là chủ thuyết duy đời ý thức hệ, loại trừ những lập trường khác, trái lại có tinh thần tôn trọng và trung lập trong thái độ tích cực”.

Tránh thủ cựu và cực đoan

ĐTC nói thêm rằng “Chính vì thế, các tín hữu Kitô cần cảnh giác để trong cộng đoàn của họ không có những lệch lạc bảo thủ cực đoan, duy căn và phe phái. Đặc tính đời là một cơ hội giúp các tín hữu Kitô hiện diện mà không kiêu kỳ và cũng chẳng có mặc cảm tự ty trong lãnh vực văn hóa, trong việc đối chiếu luân lý đạo đức, trong các sáng kiến liên đới. Niềm tin nơi Chúa Kitô không chạy trốn, nhưng ở trong lịch sử, soi sáng hoạt động của tín hữu nhưng không tạo nên những chủ trương giải phóng thế tục hoặc những ảo tưởng ý thức hệ. Vấn đề ở đây là làm chứng về các giá trị của văn hóa Kitô mà không có thái độ tuyên truyền chiêu dụ, trái lại mở ra những con đường với những lối diễn tả văn hóa và tôn giáo khác.. không tìm kiếm những chủ trương bá quyền” (Rei 6-4-2019).

2019-04-06-istituto-san-carlo-di-milano-1554548329356.JPG2019-04-06-istituto-san-carlo-di-milano-1554547428103.JPG2019-04-06-istituto-san-carlo-di-milano-1554547128341.JPG2019-04-06-istituto-san-carlo-di-milano-1554545928942.JPG

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *