Chiều thứ Ba 27 tháng Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 tại tu viện Mater Ecclesiae trong nội thành Vatican và chúc mừng Lễ Phục Sinh, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết như trên trong một bản thông cáo đưa ra sáng hôm sau.

Sáng sớm thứ Ba, Đức Giáo Hoàng đã viếng thăm Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nơi có khoảng 300 người đang làm việc. Cùng với Đức ông Paolo Borgia, ngài viếng thăm và ban phép lành trong Khu Ba của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, được thành lập vào Tháng Mười Một năm ngoái cho các nhân viên ngoại giao của Toà Thánh. Đức Thánh Cha sau đó đã đích thân chào đón tất cả các quan chức và nhân viên, chúc mừng Phục Sinh và cám ơn vì sự tận tụy trong công việc của họ.

Lần cuối cùng Đức Thánh Cha Phanxicô gặp các quan chức và nhân viên của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là vào tháng 4 năm 2013, sau khi ngài vừa lên ngôi Giáo Hoàng.


Source: Vatican News – Pope Francis visits Pope Benedict, Secretariat of State