Giám Mục Việt Nam : thông tin đặc biệt

Giám Mục Việt Nam : vài thông tin đặc biệt

Thời điểm 10.04.2017, với tân giám mục phó Đà Lạt, Tòa thánh đã bổ nhiệm
119 giám mục Việt Nam (67 vị qua đời, 17 về hưu và 35 vị tại chức).
Trong số đó có sáu hồng y, và năm giám mục được chọn phục vụ tại hải ngoại.

Sáu hồng y là :
hồng y Giuse Trịnh Như Khuê (1976-1978),
hồng y Giuse Trịnh Văn Căn (1979-1990),
hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (1994-2009),
hồng y Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận (2001-2002),
hồng y Gioan B. Phạm Minh Mẫn (2003-…),
và hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (2015-…)

Năm giám mục được bổ nhiệm phục vụ tại hải ngoại là :
Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt (2003), các giám mục Đaminh Mai Thanh Lương (2003-2015, hưu), Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu (2009) Vinhsơn Nguyễn Văn Long, OFM (2011), và Giuse Nguyễn Thế Phương (2016).

Hội đồng Giám Mục, Đại hội XIII, tháng 10-2016 (hình lớn)

Mười hai giám mục được bổ nhiệm trẻ nhất
(gồm năm sinh, năm bổ nhiệm giám mục và năm qua đời)

Gm Hoàng Văn Đoàn (1912; 1950-1974) 38 tuổi
Gm Phạm Văn Dụ (1922; 1960-1998) 38 tuổi
Tgm Nguyễn Kim Điền (1921; 1960-1988) 39 tuổi
Hy Nguyễn Văn Thuận (1928; 1967-2002) 39 tuổi
Tgm Nguyễn Như Thể (1935; 1975-…) 40 tuổi
Gm Trương Cao Đại (1913; 1953-1969) 40 tuổi
Tgm Ngô Đình Thục (1897; 1938-1984) 41 tuổi
Gm Phạm Ngọc Chi (1909; 1950-1988) 41 tuổi
Gm Phạm Năng Tĩnh (1917; 1959-1974) 42 tuổi
Hy Trịnh Văn Căn (1921; 1963-1990) 42 tuổi
Hy Phạm Đình Tụng (1921; 1963-2009) 42 tuổi
Gm Trần Văn Thiện (1908; 1960-1989) 42 tuổi
Gm Vũ Văn Thiên (1960; 2002 …) 42 tuổi

Mười giám mục tuổi thọ nhất

Gm Nguyễn Văn Thiện (1906; 1960-2012) 106 tuổi
Gm Nguyễn Khắc Ngữ (1909; 1960-2009) 100 tuổi
Gm Nguyễn Văn Mầu (1914; 1968-2013) 99 tuổi
Gm Bùi Chu Tạo (1909; 1959-2000) 91 tuổi
Gm Lê Đắc Trọng (1918; 1994-2009) 91 tuổi
Gm Phạm Văn Thiên (1907; 1965-1997) 90 tuổi
Hy Phạm Đình Tụng (1921; 1963-2009) 88 tuổi
Gm Vũ Duy Nhất (1911; 1979-1999) 88 tuổi
Gm Nguyễn Quang Sách (1925; 1975-2013) 88 tuổi
Tgm Ngô Đình Thục (1897; 1938-1984) 87 tuổi

Mười một giám mục được Chúa gọi về sớm nhất

Gm Phan Đình Phùng (1891; 1940-1944) 53 tuổi
Gm Trương Cao Đại (1913; 1953-1969) 56 tuổi
Gm Phạm Năng Tĩnh (1917; 1959-1974) 57 tuổi
Gm Lê Văn Ấn (1916; 1966-1974) 58 tuổi
Gm Nguyễn Quang Tuyến (1945; 1988-2006) 61 tuổi
Gm Hoàng Văn Đoàn (1912; 1950-1974) 62 tuổi
Gm Vũ Duy Thống (1952; 2001-2017) 65 tuổi
Gm Phan Văn Hoa (1922; 1976-1987) 65 tuổi
Gm Phan Thế Hinh (1923; 1976-1989) 66 tuổi
Gm Nguyễn Văn Lãng (1921; 1975-1988) 67 tuổi
Tgm Nguyễn Kim Điền (1921; 1960-1988) 67 tuổi.

Chân dung sáu Hồng y Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *