Giới thiệu tân Phụ tá Đặc trách HĐĐM Bùi Chu và Thái Bình

Giới thiệu tân Phụ tá Đặc trách
Huynh Đoàn Đa Minh Bùi Chu và Thái Bình

Anh chị em Huynh đoàn Đa Minh thân mến.

Do nhu cầu Huynh đoàn, sau khi trao đổi với những vị liên hệ, và theo Quy chế Huynh đoàn các số 211-213, chúng tôi đã làm đơn thỉnh nguyện ngày 4-11-2017. Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 7-11-2017, đã giới thiệu và chính thức phê chuẩn hai vị phụ tá Đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh giáo phận sau :

Cha Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam OP
Phụ tá Đặc trách Huynh đoàn GP Bùi Chu

Cha Giuse Vũ Hải Bằng OP
Phụ tá Đặc trách Huynh đoàn GP Thái Bình

Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em Huynh đoàn, để liên hệ theo sứ vụ. Xin Quý Huynh Đoàn các giáo phận Bùi Chu, và Thái Bình giới thiệu vị Tân Phụ tá Đặc Trách cho các Liên Huynh và Huynh Đoàn, và bày tỏ lòng tri ân với quý đặc trách mới mãn nhiệm.

Sài Gòn ngày 18 tháng 11 năm 2017

Lm Px. Đào Trung Hiệu OP
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *