Ghi lòng tạc dạ ơn (Ngày 22.12.2017 – Mùa Vọng)

Lời Chúa: Lc 1,46-56

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

46 Khi ấy, bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 Giáo sư Ngô Bảo Châu nổi tiếng là người đầu tiên nhận giải thưởng danh giá về toán học Fields hồi tháng 8/2010 nhờ chứng minh thành công “Bổ đề cơ bản Langlands.” Khi được phỏng vấn, ông cho biết mình đã chịu ảnh hưởng quan trọng của những người thầy từ thời thơ ấu đến những giáo sư khi nghiên cứu tại các đại học. Mẹ Maria nhìn nhận mình “nổi tiếng” vì “từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” Mẹ không chỉ ca ngợi “Chúa đã làm tôi muôn điều kỳ diệu” mà Mẹ còn biểu lộ tâm tình khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là một tỳ nữ thấp hèn. Lời ca ngợi của bà chị Êlisabét rằng “em thật diễm phúc” lại càng thúc đẩy Mẹ suy gẫm Lời Chúa sâu xa hơn và cảm nghiệm rõ hơn những điều kỳ diệu Chúa đã làm. Làm sao Mẹ không ca ngợi Thiên Chúa được khi lãnh nhận những ơn trọng đại ấy?

Ở đây chúng ta có một đoạn Kinh Thánh đã trở thành một trong những bài ca lớn nhất của Hội Thánh. Bài Ca Ngợi Khen (The Magnificat). Đoạn Kinh Thánh này tràn ngập trong Cựu Ước, nó rất giống bài ca ngợi của Bà Anna mẹ của ngôn sứ Samuen: Bà Anna cầu nguyện với Đức Chúa và khóc nức nở. Bà khấn hứa rằng: “Lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó.” (1Sm 1,11). Trong xã hội Ít-ra-en, người phụ nữ luôn ở cấp dưới, và phẩm giá của họ tùy thuộc vào những đứa con họ sinh ra.

Trong bài ngợi khen Thiên Chúa của Đức Maria, chúng ta thấy Thần Khí của con mẹ đang cưu mang đã thúc đẩy Mẹ đề cập đến ba vấn đề của xã hội loài người cần phải có, để đem lại hạnh phúc cho mọi con người cùng sống trong thế gian này:

  • “Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.” (Lc1,51) Trong luân lý của Kitô giáo tính kiêu ngạo là nguồn gốc của mọi tội lỗi khác, cần phải phá tan. Vì nếu ai sống theo gương Chúa Giêsu thì trút bỏ được những vết tích sau cùng của tính kêu ngạo.
  • “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao kẻ khiêm nhường.” (Lc1,52). Những con người có quyền đi đôi với thế lực thường là những người ưa hống hách, đàn áp bóc lột người nghèo và cô thế. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài luôn luôn là Đấng yêu thương, chăm sóc va bảo vệ những con người nghèo khó và cô thế. Kitô giáo luôn nhận thức: Chúa Cứu Thếđã chết thay cho mọi người thì không thể coi ai là tầm thường được nữa.
  • “Kẻ nghèo Chúa ban cho của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng.” (Lc1,53). Trong cuộc sống của mọi xã hội, của mọi thời đại con người thường chiếm đoạt, ở đó mỗi người đều gắng sức thu góp cho mình, càng nhiều càng tốt. Nhưng với Kitô giáo, thì không ai dám có quá nhiều trong khi kẻ khác có quá ít, Ở đây tất cả mọi người đều nhận với muc đích là để phân phát.

Trong Hội Thánh, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thường được kêu cầu với những tước hiệu: “Vị Trạng Sư, Đấng Bảo Trợ, Đấng Phù Giúp, Đấng Trung Gian”. Bởi chưng trong nhiệm cục ơn thánh, chức vụ làm Mẹ mang ơn cứu độ của Người vẫn tồn tại mãi, vì “Người vẫn cầu bầu cho chúng ta nhiều cách để được những ân huệ giúp đạt tới phần rỗi đời đời” (LG 62).

Ngay từ sơ khai, Dòng Anh Em Giảng Thuyết đã nhận Đức Trinh Nữ làm Đấng Bảo Trợ, “và không ngần ngại tuyên xưng, lại luôn cảm nghiệm sự bảo trợ ấy, cùng khuyên nhủ mọi người ghi lòng tạc dạ ơn ấy, để nhờ sự phù trợ hiền mẫu, mọi người cùng gắn bó với Đấng Cứu Chuộc” (LG 62), ngõ hầu chu toàn sứ vụ cam go là mang ơn cứu độ cho toàn thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *