Đền thánh Quần Phương

Đền thánh Quần Phương
Đền Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Cùng với Phú Nhai và Ninh Cường, Quần Phương (Quần Anh) được đón nhận Tin Mừng sớm nhất vào năm 1533, với vị thừa sai I-ni-khu được nói đến trong Khâm Định Việt Sử.

quanphuong2.JPG

Đền thánh và lăng mộ các Tôi tớ Chúa

Năm 1876 giáo xứ có ngôi thánh đường bằng gỗ to lớn nguy nga theo kiến trúc Đông phương. Ngôi thánh đường hiện nay dài 60m, rộng 21m, cánh 34m, cao 18m, khởi công năm 1938, được đức cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn thánh hiến ngày 31.8.1941, dâng kính Các thánh Tử đạo Việt Nam. Ngày 23.11.1989, đức cha Giuse Vũ Duy Nhất xức dầu cung hiến Đền Thánh dâng kính Các thánh Tử đạo Việt Nam.

quanphuong3.JPG

Khu vực nhà xứ Quần Phương

Giáo xứ Quần Phương có nhiều vị tử đạo, trong đó có thánh Ngô Duy Hiển OP (1769-1840, họ Đất Vượt) và thánh Vũ Văn Duệ (1755-1838, họ Đông Cường). Đức cha Henarez Minh OP, thầy Đỗ Văn Chiểu và cha Nguyễn Văn Hạnh OP phục vụ và bị giao nộp tại đây. Hai đức cha Sampedro Xuyên OP và Valentinô Vinh OP khi lưu lạc cũng từng dừng chân tại đây.

quanphuong1.jpg

Gian cung thánh nhà thờ

Đền thánh Quần Phương lưu kính linh cốt nhiều vị thánh tử đạo và hài cốt nhiều tôi tớ Chúa. Có một đài tưởng niệm các ngài trước nhà xứ, và tấm bia ghi nhớ thời điểm 1533, khi Quần Phương đón nhận Tin Mừng. Phía sau đền thánh là tu viện Quần Phương của Dòng Đaminh (1934-1940), sau là đại chủng viện giáo phận Bùi Chu. Bây giờ là trường phổ thông Hải Hậu.

quanphuong5.JPG

Đền thánh nhìn từ Tu viện Đa Minh Quần Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *