HĐĐM/GP. Long Xuyên, Liên huynh Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang mừng bổn mạng

Rạng rỡ ngàn thu lòng vàng đá.

Huy hoàng muôn thuở ánh triều thiên.

Sáng ngày 06.12.2022, tại Gx. Hợp Tiến KB2 hạt Thạnh an, Gp. Long Xuyên, anh chị em thuộc Liên huynh (LH) Thánh Khang đã có mặt đông đủ tham dự Thánh Lễ tạ ơn mừng bổn mạng Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, bổn mạng của Liên Huynh.

Hiệp dâng thánh lễ mừng bổn mạng của LH thánh Khang có sự hiện diện của cha Chánh xứ Hợp Tiến Giuse Phạm Văn Thoán cũng là cha Linh hướng LH thánh Khang, cha Giuse Phạm Hồng Nhật, Linh giám HĐĐM/ GP, cha đặc trách Gioan B. Cáp Hữu Trí OP, cha phụ tá Giuse Phạm Bình Phát OP, cha Giuse Tôn Khánh Duy OP, phó xứ Vạn Đồn, quý cha Linh hướng các HĐ thuộc LH thánh Khang, Ban Phục Vụ HĐGP, Ban Phục Vụ  của 4 Liên huynh bạn.

8h00, anh trưởng Liên huynh  Giuse Trần Đức Hạnh giới thiệu chương trình và các thành phần tham dự, làm nghi thức thánh hóa.

8h15, Cha Linh hướng LH có đôi lời khai mạc. Trước hết cha chào mừng quý cha đã quan tâm và hiện diện trong Thánh Lễ Tạ ơn mừng bổn mạng LH. Xin Anh chị em hy sinh phục vụ tốt trong Huynh Đoàn theo khả năng của mình luôn chia sẻ và cộng tác với các cha Linh hướng và với nhau để làm sáng danh Chúa. Xin Chúa chúc lành và sự bình an của Chúa đến với anh chị em

8h30, anh Phêrô Đoàn Văn Thiệu trưởng BPV/HĐGP có đôi lời sau thời gian Covid gia đình Đa Minh chúng ta có nhiều đổi mới: cha Bề trên mới, cha Tổng đặc trách mới, cha đặc trách HĐ/GPLX mới, BPV/HĐ Tỉnh mới, anh nhắc nhở sau Covid, anh chị em cố gắng nguyệt hội và đọc kinh thần vụ, quan tâm đến các sổ sách nhất là sổ thu chi.

8h45, Huấn Đức cha Phụ tá đặc trách Giuse Phạm Bình Phát OP, ngài chia sẻ “Tâm tình mùa vọng”. Mùa vọng là mùa chờ đợi Chúa quang lâm. Gioan Tẩy Giá đã loan báo Chúa Cứu Thế giáng thế, phải ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến, hãy dọn đường Chúa đến. Nên chúng ta phải quyết tâm chừa tội lỗi hối cải. sau cùng cha mời gọi chúng ta noi gương thánh quan thầy Giuse Khang luôn trung thành với Chúa, làm chứng cho Chúa, hy sinh cuộc đời cho Chúa.

10h00, Thánh lễ đồng tế tạ ơn. Cha Linh giám Giuse Phạm Hồng Nhật chủ tế. Đầu lễ ngài chia sẻ, Thánh Phêrô đã chối Chúa 3 lần, hôm nay thứ 3 tuần II Mùa Vọng, noi gương thánh Phêrô biết nhìn về mình mà ăn năn sám hối, có lòng yêu mến Chúa và noi gương thánh quan thầy Giuse Nguyễn Duy Khang giữ vững đức tin làm chứng cho Chúa. Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho quý cha quý thầy trong gia đình Đa Minh đã về với Chúa, cầu nguyện cho các ân nhân và ACE trong LH những người còn sống cũng như đã qua đời.

Phần giảng lễ cha Đặc trách Gioan B. Cáp Hữu Trí OP, nhấn mạnh khi nhìn vào những cực hình của Thánh Giuse Khang, chúng ta có những di sản quý báu, là những hạt giống đức tin làm chứng cho Chúa. Xin ACE noi gương thánh quan thầy: trong thử thách vẫn trung thành tuyên xưng đức tin vào Chúa, trong tù đày vẫn ra sức gieo hạt giống Tin Mừng, trong thất vọng vẫn tươi vui hy vọng.

Mừng bổn mạng cũng là dịp để Liên Huynh Thánh Giuse Khang quyết tâm sống và noi gương thánh quan thầy. Thánh nhân là Thầy giảng luôn nêu cao lòng trung thành với Chúa, can đảm và đạo đức làm chứng cho Chúa luôn nhớ câu ngài nói “Tôi nhất định theo Đức cha, các quan có bắt ngài, ắt sẽ chẳng tha tôi. Đức cha chết vì đạo, tôi cũng chết theo, mất đầu còn chân sợ gì”.

Sau thánh lễ anh trưởng LH Trần Đức Hạnh đại diện cho LH tri ân quý cha, quý Anh chị BPV/HĐGP Long Xuyên, Anh chị BPV của 4 Liên Huynh bạn, Hội đồng mục vụ giáo xứ Hợp Tiến, ban tây nhạc GX. Hợp Tiến và mọi người hiện diện trong Thánh Lễ. Tạ ơn Chúa.

Anton Đức Xinh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *