HĐGDĐM/GP. Bùi Chu: Ngày họp mặt Liên Huynh Thánh Nữ Catarina – Kiên Chính

Vào lúc 14h00 ngày 13 tháng 10 năm 2016, tại đền Thánh Phêrô Phương Chính, Liên Huynh Thánh Nữ Catarina – Kiên Chính, tổ chức ngày họp mặt 40 tân Ban Phục Vụ của các Huynh Đoàn  vừa mới bầu niên khóa 2016-2020.

Anh trưởng Liên huynh Giuse Nguyễn Văn Quyền khai mạc buổi gặp mặt, có sự hiện diện anh Giuse Nguyễn Hùng Cường, Thư ký HĐ/GP. Bùi Chu, anh Đaminh Lương Văn Điển, ủy viên học HĐ/GP. Bùi Chu.

Liên Huynh Thánh Nữ Catarina – Kiên Chính là Liên Huynh có số Đoàn viên đông thứ tư trong HĐGP. Bùi Chu, có 3.763 đoàn viên, 217 thành viên trong BPV.

Chúng con xin tạ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, Thánh phụ Đaminh và các Thánh Dòng đã ban cho chúng con có nhiều thành viên tự nguyện vào làm sứ vụ tông đồ vụ trong sứ vụ của đoàn viên Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh.

Chúng con xin cảm tạ.

                                                                                        Nam Phương,BC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *