HĐGDĐMVN/ GP. Ban Mê Thuột: Viếng thăm huynh đệ 2019

Tiếp tục chương trình thăm viếng huynh đệ Huynh Đoàn các Giáo phận, từ ngày 18 – 21.06.2019, Cha Tổng và BPV/ HĐ Tỉnh sẽ thăm viếng các Huynh Đoàn Giáo Phận Miền Trung gồm Ban Mê Thuột, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết.

Khởi hành từ 6h30 tại Gx. Thánh Đa Minh – Ba Chuông, phái đoàn đến Tu xá Giang Sơn, Ban Mê Thuột vào lúc 17h ngày 18.06.2019.

18h, phái đoàn hiệp ý cùng Cha Bề trên Tu xá Giang Sơn Gioan Baotixita Lại Văn Mười OP, Cha Đặc trách Huynh đoàn Ban Mê Thuột Vinh sơn Phạm Tiến Duẩn OP, BPV/HĐ Gp. Ban Mê Thuột, trong giờ Kinh Mân Côi và Kinh Chiều. Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Giang Sơn,  gìn giữ và ban ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho cuộc gặp gỡ sáng mai.

6h, cộng đoàn Huynh đệ Đa Minh cùng hiệp dâng Thánh lễ và giờ Kinh sáng.

Chủ tế thánh lễ là Cha Tổng Đặc trách HĐGDĐMVN Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP. Giảng trong thánh lễ, Cha Vinh sơn Phạm Tiến Duẩn OP, nhấn mạnh đến 3 chiều kích tương quan chiều cao (tương quan với Thiên Chúa), chiều ngang (tương quan với tha nhân), chiều sâu (tương quan chính bản thân) với 4 chiều kích của đời sống Đoàn viên Đa Minh: Đởi sống cộng đoàn, cầu nguyện, sứ vụ tông đồ, học tập.

8h30, cuộc gặp gỡ chính thức của hai Ban Phục Vụ.

Theo báo cáo của anh Trưởng ban Phục vụ HĐGP. Ban Mê Thuột Anh Đa Minh Trần Viết Thanh:

Tình hình nhân sự:

Linh Mục Phụ trách HĐGP (đại diện Đức Giám Mục): Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch, Cha Đặc Trách HĐGP: Lm. Tu sĩ Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn, OP.

Nhiệm kỳ Ban Phục Vụ bắt đầu từ ngày: 24/ 04/ 2017 đến 24/ 04/ 2021

Với  các thành viên:

Phó ban: Maria Phạm Thị Kim Thu

Học tập: Gioakim Nguyễn Xuân Hùng

Thư ký: Anna Đỗ Thị Thảo

Thủ quỹ: Maria Phan Bích Diệp

Giới trẻ: Maria Nguyễn Thị Lý

Tông đồ bác ái: Giuse Nguyễn Văn Xuyên

Hiện nay toàn giáo phận có 2.593 đoàn viên (143 Đoàn viên người sắc tộc) trong 51 Huynh đoàn thuộc 8 Liên huynh.

Đời sống cầu nguyện và Hiệp thông huynh đệ:

Tham dự giờ Chầu Thánh Thể và lễ Bổn mạng của các Huynh đoàn, Liên huynh trong Giáo Phận. Thăm viếng các Huynh đoàn, các Liên huynh. Sinh hoạt duy trì phiên họp mở rộng 2 tháng/1 lần.

Chương trình học tập huấn luyện:

Huấn luyện học tập tại các Liên huynh về Tinh thần Dòng, Tông huấn của Đức Thánh Cha chủ đề Đồng hành cùng các Gia đình trẻ, và Luân lý Kitô Giáo.

Huấn luyện về Điều hành Quản trị để mọi đoàn viên ai cũng hiểu biết và giúp Ban phục vụ các Huynh đoàn làm tốt công tác Điều hành Quản trị.

Huấn luyện khóa bồi dưỡng giảng viên cho các Liên huynh để thành lập Ban giảng huấn của Giáo phận.

Khuyến khích động viên đoàn viên tham gia vào Giáo lý viên ở các Giáo xứ.

Khuyến khích động viên các Huynh đoàn tự học trên trang mạng, trên báo Chia sẻ Tin Mừng, Luật sống vào trước giờ sinh hoạt hàng tháng.

Tông đồ bác ái:

Giúp đồng bào sắc tộc ở Quảng Phú Krông nô, xây nhà tình nghĩa ở Giáo xứ Kim Phát, giúp các huynh đoàn trên KonTum, …

Hoạt động của Giới trẻ:

Tổng số người sinh hoạt giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh: 240 em.

Ban phụ trách giới trẻ HĐGP có: 16 thành viên.

Tổ chức Trại học tập và Trại truyền thống cho tất cả các thành phần giới trẻ.

Sau báo cáo là phần gặp gỡ các ban.

Sau khi nghe ý kiến các Ban, anh Trưởng BPV/HĐ Tỉnh Giuse Đỗ An Ninh ý kiến cùng Cha Tổng Đặc trách và Đặc trách mở một khóa Đào tạo Ban Giảng Huấn Huynh Đoàn Giáo phận, nhằm nâng cao trình độ quản trị, đời sống hiệp thông cầu nguyện,… tuổi gia nhập Huynh Đoàn (có những ông bà cụ khi được chuẩn vào Huynh Đoàn thì hân hoan tổ chức ăn mừng như Lễ Tạ Ơn).

Cha Phụ trách cảm ơn vì chuyến viếng thăm nối kết tình huynh đệ và BPV/HĐ Tỉnh đã đáp lại khao khát của HĐ Giáo phận là mong muốn đào tạo những nhân sự đáp ứng sứ vụ phục vụ Thiên Chúa và Huynh Đoàn.

Cha Tổng Đặc trách đáp lời, một đoàn viên tuyên hứa trong tay anh chị trưởng thì đã gắn liền với chữ OP (Order of Preacher – Dòng Giảng Thuyết) sứ vụ giảng thuyết. Đúng vậy, sau công đồng Vaticano II, Hội Thánh nhấn mạnh đến sứ vụ người giáo dân, cùng cộng tác với hàng Giáo sĩ, Tu sĩ, rao giảng Tin Mừng cho khắp cùng trái đất. Đặc biệt là sứ vụ bảo vệ hạnh phúc gia đình, bảo vệ sự sống,…

Bên cạnh đó, Cha Tổng Đặc trách khuyến khích Huynh Đoàn làm kỷ yếu “quá trình hình thành và phát triển Huynh Đoàn (1958-nay)”.

Như thường lệ, anh Trưởng Giuse Đỗ An Ninh kính mời HĐGDĐM/Gp. Ban Ma Thuột tham dự thánh lễ Bế mạc Tổng Hội Biên Hòa.

Đúng theo tinh thần huynh đệ, cuối buổi thăm viếng, anh chị em hiệp cùng quý Cha tay trong tay cùng tạ ơn Chúa và nối kết tình thân.

Sau buổi Agape, phái đoán tiếp tục lên đường thăm viếng Huynh Đoàn Giáo phận Nha Trang.

Xin Chúa chúc lành.

BTTHĐ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *