Hình ảnh nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Cha Vinh Sơn tại Trung tâm Mục vụ Gp. Hải Phòng

Vào lúc 17g00 ngày 30.03.2022, trong giờ Kinh Chiều, Đức Tổng Giuse chủ sự nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Tân Giám mục Vinh Sơn diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phân.

IMG 1597
Y6A5661
Y6A5667
Y6A5670

Đức Tổng Giuse chủ sự giờ Kinh Chiều
Đức Tổng Giuse chủ sự giờ Kinh Chiều

Y6A5706

Y6A5734

Quý Đức Cha cùng tham dự trong giờ Kinh Chiều
Quý Đức Cha cùng tham dự giờ Kinh Chiều

Y6A5736
Y6A5833

Y6A5747
IMG 1620 copy
Đức Tổng Giuse chủ sự nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Cha Vinh Sơn
Đức Tổng Giuse chủ sự nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Cha Vinh Sơn
Đức Cha Vinh Sơn tuyên xưng đức tin
Đức Cha Vinh Sơn tuyên xưng đức tin
Hình ảnh nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Cha Vinh Sơn tại Trung tâm Mục vụ Gp. Hải Phòng
Đức Cha Vinh Sơn tuyên thệ trung thành

Y6A5788 1

Đức Cha ký nhận vào bản văn tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành
Đức Cha ký nhận vào bản văn tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành

Y6A5809

Đức Tổng Giuse ký xác nhận bản văn tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành
Đức Tổng Giuse ký xác nhận bản văn tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành
z3303103209512 89374a28a8221fbca05eaf61617bde06

Y6A5838
Y6A5840
Y6A5865
z3303102706100 601fab5fe4a9bd622cc956b665ef334e

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *