Hình ảnh Thánh lễ Bổn mạng Liên Huynh Phước Lý, Gp. Xuân Lộc

Ngày 30/4/2018, HĐGD Đaminh Giáo xứ Bắc Thần Liên huynh Phước Lý, Giáo Phận Xuân Lộc, tổ chức thánh lễ mừng bổn mạng, Thánh Catarina. Trong thánh lễ có nghi thức  tuyên hứa tạm cho 13 Đoàn viên, 46 Đoàn viên tiến cấp, và 15 Đoàn viên tuyên hứa vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *