Ơn Chúa Thánh Thần (04.06.2018 – Thứ Hai Tuần IX Thường Niên)

04.06: Lễ Nhớ Thánh PHÊ-RÔ VÊ-RÔ-NA, OP, Linh mục, Tử đạo (1205 – 1252)

Tin Mừng: Ga 15,18-21

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ:

18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

22 Giả như Thầy không đến và không nói với họ, họ đã chẳng có tội. Nhưng bây giờ, họ không thể chữa tội được.23 Ai ghét Thầy, thì cũng ghét Cha Thầy.24 Giả như Thầy không làm giữa họ những việc không một ai khác đã làm, họ đã không có tội. Nhưng nay họ thấy rồi mà vẫn ghét cả Thầy lẫn Cha Thầy.25 Như thế là ứng nghiệm lời đã viết trong Sách Luật của họ: Chúng ghét con vô cớ.

26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

hay: 

Tin Mừng: Lc 12,4-9

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca

4 “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa.5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy.6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

8 “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.

 

Ghi nhớ:

Thầy nói cho anh em biết: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các Thiên Thần của Thiên Chúa. (Lc 1,8)

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy các môn đệ can đảm tuyên xưng Thiên Chúa trước mọi người, qua đó ơn Chúa Thánh Thần sẽ tuôn đổ dạt dào xuống những ai sống trong niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh hay thời đại nào.  Ngày xưa, dù trải qua biết bao khó khăn trong những cuộc bách đạo khốc liệt, các Thánh Tử Đạo của chúng ta nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, vẫn anh dũng kiên trung một lòng để minh chứng là con cái Thiên Chúa. Ngày nay, dù người Kitô hữu không còn bị tử đạo về thể xác nữa, nhưng cuộc sống hiện đại với biết bao cám dỗ từ tiền tài danh vọng, hưởng thụ sa đọa đến lối sống thờ ơ, vô cảm đã đôi khi làm lung lay đức tin của chúng ta. Và trong cuộc sống chúng ta đôi lúc lu mờ tăm tối không biết nhận ra bao lỗi lầm vấp phạm, hay có khi quên đi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta khôn ngoan nhận ra hay biết phân biệt điều hay lẽ phải, hoặc giúp chúng ta hiểu biết sâu sa những điều Chúa dạy, và giúp ta biết giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống, từ đó ta biết nhận ra Thánh ý Chúa để biết thương yêu giúp đỡ anh em mình, nhờ ơn Chúa Thánh Thần giúp ta biết tôn trọng sự công bằng và kính sợ quyền năng của Ngài.

Vì thế, sống trên trần gian, chúng ta rất vui mừng hạnh phúc vì Chúa Thánh Thần luôn luôn đồng hành bảo bọc che chở khi chúng ta lâm vào cảnh bế tắc khốn cùng, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh ngay từ cuộc sống từ cá nhân, gia đình, cộng đoàn, Giáo hội, Người là cứu tinh giúp chúng ta trong lúc lâm cảnh ngặt nghèo.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin ban ơn Chúa Thánh Thần ngự đến tâm hồn mỗi người chúng con, xin Ngài gội rửa và biến đổi chúng con, để chúng con trở thành khí cụ bình an, và hăng hái ra đi loan Tin Mừng đến cho mọi người chưa nhận biết Thiên Chúa. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *