Huynh Đoàn Bãi Dòng – Gp. Hưng Hóa:  Mừng Lễ Cha Thánh Đa Minh

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày lễ kính Cha thánh Đa Minh 8/8/2017, anh chị em Huynh đoàn Đa Minh Bãi Dòng quy tụ tại thánh đường Giáo xứ, để cùng tham dự tam nhật kính thánh tổ phụ thật sốt sáng vào các ngày 4, 6-7/8/2017. Tuần tam nhật giúp các Đoàn viên trong Huynh đoàn cùng tôn vinh, suy gẫm về các nhân đức của Cha thánh, cùng nhìn lại bước đường theo ơn gọi Đa Minh của mỗi cá nhân mình và cầu nguyện đặc biệt sốt sắng với thánh tổ phụ.

Thánh lễ đầu Dòng năm nay được tổ chức vào 19 giờ 45 ngày thứ Ba 8/8/2017, trong bầu khí trang nghiêm và hiệp thông, do Cha Giuse Đỗ Lục Huấn chủ sự, trước sự hiện diện hiệp thông của anh chị em trong Huynh đoàn và đông đảo giáo dân trong Giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ sự mời gọi cộng đoàn noi gương thánh phụ Đa Minh, nhà Giảng thuyết lẫy lừng của Giáo Hội, nhiệt thành sống theo linh đạo của Cha thánh, để loan báo Tin Mừng cho mọi người tùy hoàn cảnh bằng đời sống chứng tá.

Chia sẻ trong thánh lễ, Cha tóm lược những nét chính yếu, nổi bật trong cuộc đời và sứ mạng của thánh Đa Minh, để đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng những người con bước theo Cha thánh hãy noi gương ngài, sống khắc khổ, cầu nguyện, hãm mình và bác ái yêu thương anh em. Cha nhắc mọi người luôn ghi tâm để sống theo ba lời thánh tổ phụ đã trăn trối trước khi qua đời: “Anh em hãy sống bác ái, giữ đức khiêm nhường và sống thanh bần (khó nghèo)”.

Nhờ lời Thánh phụ Đa Minh hằng tha thiết khẩn cầu, xin Chúa chúc lành và thánh hóa, cho mỗi chúng con luôn sống bác ái khiêm nhường, để Huynh đoàn chúng con mỗi ngày thêm thăng tiến, hăng hái nhiệt thành bước theo Cha thánh Đa Minh.

 Én Nhỏ

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *