Huynh Đoàn Bãi Dòng tổng kết nhiệm kỳ và bầu Ban Phục Vụ  mới

Sáng ngày 22/05/2017, toàn thể anh chị em Đoàn viên trong Huynh đoàn Đa Minh Bãi Dòng, thuộc Liên huynh Hà Thạch, Huynh đoàn Giáo phận Hưng Hóa tập trung về Hội trường Giáo xứ, để tham dự buổi tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2017 và bầu Ban Phục vụ Huynh đoàn mới, nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Hiện diện trong buổi tổng kết có các anh đại diện Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, Ban Phục vụ Liên huynh Hà Thạch và đại diện Liên huynh Hiền Thanh tới dự. Về dự còn có các đại biểu đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và đại diện các hội đoàn trong giáo xứ.

Sau phút thánh hóa, toàn thể cộng đoàn hiện diện cùng nghe chị nguyên Đoàn Trưởng Anna Nguyễn Thị Nhàn đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4 năm qua  2013 – 2017, những việc tốt đẹp đã làm được và những trăn trở chưa thực hiện được. Tiếp theo lần lượt đại diện Ban Phục vụ Giáo phận, đại diện Liên Huynh Hiền Thanh, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ chúc mừng và tham gia đóng góp ý kiến với anh chị em trong Huynh đoàn.

Sau ít phút giải lao, chương trình Bầu cử Ban Phục vụ mới được tiến hành tốt đẹp theo Qui chế từ số 126 – 132, với kết quả như sau:

  1. Chị Anna Nguyễn Thị Đang, Trưởng ban
  2. Chị Maria Nguyễn Thị Đoài, Phó ban
  3. Chị Têrêsa Nguyễn Thị Bình, Phụ trách học tập
  4. Chị Anna Nguyễn Thị Thiện, Thư ký
  5. Chị Maria Nguyễn Thị Tôn, Thủ quỹ
  6. Chị Maria Nguyễn Thị Hoàn, Phụ trách giới trẻ
  7. Chị Anna Nguyễn Thị Tịnh, Tông đồ bác ái

Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của thánh Tổ phụ Đa Minh, ban cho các chị tân Ban Phục vụ hôm nay được ơn khôn ngoan, can đảm nhiệt thành, hy sinh phục vụ trong khiêm nhường.  Ước mong toàn thể anh chị em Đoàn viên một lòng nhiệt thành cộng tác, để Ban Phục vụ mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Chúa và Dòng trao phó.

 

Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *