Huynh Đoàn Đa Minh giáo hạt Quỹ Nhất, Gp. Bùi Chu mừng lễ quan thầy

Lúc 8 giờ ngày 27 thánh 4 năm 2021, hàng ngàn anh chị em Huynh đoàn Đa Minh (HĐĐM) trong giáo hạt Quỹ Nhất đã quy tụ về nhà thờ Gx. Tây Thành mừng lễ thánh Catarina Xiena, quan thầy HĐĐM giáo hạt.

Mở đầu là 30 phút chia sẻ của thầy Phụ ta đặc trách về đời sống đạo đức đặc biệt của thánh quan thầy mà ai nấy cần suy gẫm noi gương.

 

9 giờ là cuộc cung nghinh tượng thánh quan thầy quanh nhà thờ với trống, cờ hiệu cùng đông đảo anh chi em thuộc 58 huynh đoàn làm buổi lễ càng thêm long trọng, sốt sắng.

9 giờ 5: thánh lễ bắt đầu do cha Linh hướng HĐĐM giáo hạt Giuse Trần Văn Thắng chủ tế. Cùng đồng tế có cha đặc trách HĐ giáo phận, thầy phụ tá đặc trách cùng quý cha trong giáo hạt. Cha chủ tế mở đầu chào chúc anh chị em HĐ trong giáo hạt, cha đặc trách HĐ giáo phận cùng quý cha đã về mừng lễ quan thầy của HĐĐM giáo hạt.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha đặc trách HĐĐM giáo phận chia sẻ niềm vui ơn gọi được làm con cái Chúa, được sống theo linh đạo của thánh Đa Minh.

Cuối thánh lễ là lời tri ân, tặng hoa của ban phục vụ HĐĐM giáo hạt. Cảm ơn cha linh hướng đã hướng dẫn HĐĐM, quý cha quý thầy đã về  lễ dâng lễ, cảm ơn cha xứ, quý ban hành giáo cùng mọi người đã giúp đỡ để buổi lễ được trọn vẹn và long trọng sốt sắng.

Giuse Ngọc Năng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *