Huynh Đoàn Đa Minh Mỹ Thuật Thánh Hiển: Thánh lễ tuyên hứa vĩnh viễn

Vào lúc 8g30 sáng, Chúa Nhật, ngày 21/6/2020 tại Hội Dòng Nữ Tu Mân Côi, 94 Bành Văn Trân, Q Tân Bình, Sài Gòn, Huynh Đoàn Dominiart đã tổ chức thánh lễ tuyên hứa vĩnh viễn của 7 thành viên Huynh Đoàn Thánh Hiển (Dominiart), Phero Lê Hiếu, Maria Bích Ngân, Maria Minh Minh, Phaolo Phó Bá  Cường,  Đa Minh Mạnh Cường, Giuse Đinh Văn Tản, Đa Minh Ngọc Hiếu.

Chủ tế cha Px. Đào Trung Hiệu OP, cùng dâng lễ đồng tế có cha Bề trên chánh xứ Đa Minh Ba Chuông, Giuse Phạm Hưng Thịnh OP, cha Linh Hướng Dominiart, Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP, Cha Tổng Đặc Trách Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam Giuse Mai Văn Điệp OP, cùng 2 cha thân hửu Phero Maria Nguyễn Ngọc Việt, Dòng Thừa Sai và Cha Giuse  Vũ Anh Tuấn đại diện Đức cha Lạng Sơn Giuse Châu Ngọc Tri. Tham dự Thánh Lể ngoài các Thành viên Dominiart ra, còn có sự hiện diện của Thầy Nguyễn Ngọc Huấn, Tòa Giám Mục Lạng Sơn, Thầy Lê Hoàng Nguyên OP, hướng dẫn ghi thức tuyên hứa cho các thành viên.

Thánh Lễ Đồng Tế đầu tiên sau mấy tháng trời bị ngưng nghỉ vì dịch, nay mở ra đúng dịp 7 thành viên được  tuyên hứa vĩnh viễn. Tạ ơn Chúa, cám ơn các cha, các Thầy, các Sơ và Sơ Hiệu Trưởng Dòng Nữ Tu Mân Côi, anh Giuse Đỗ An Ninh, Trưởng ban PBV/ Huynh Đoàn Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, anh Bùi Ri Cao, cùng các thân hữu gần xa.

Dominiart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *