Khóa huấn luyện phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể cấp Trợ úy dành cho quý Sơ dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa

Trong 3 ngày, từ ngày 22/7 đến ngày 24/7/2022, Ban Giáo lý Giáo phận đã tổ chức “Khóa huấn luyện phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể cấp Trợ úy” dành cho quý Sơ dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa tại Giáo xứ Chính Tòa.

Ban nghiên huấn gồm có Cha tuyên úy: Tôma Bùi Huy Cường – Trưởng ban Giáo lý Giáo phận; Cha Mátthêu Đinh Thiên Trọng (OP) – Sa mạc trưởng và là Phó tuyên úy Liên Đoàn TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh Giáo phận Bắc Ninh; quý Thầy trợ úy Liên đoàn Anrê thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn; cùng quý Trưởng đến từ Giáo phận Bắc Ninh, Tổng Giáo phận Hà Nội.

Khóa huấn luyện phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể cấp Trợ úy dành cho quý Sơ dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa

Tham dự khóa huấn luyện cấp Trợ úy gồm có 100 sa mạc sinh thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa. Các sa mạc sinh tham gia khóa huấn luyện đã được tìm hiểu về những nội dung như: Lịch sử và bước tiến phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Mục đích – Bản chất – Tôn chỉ, Nghiêm tập, Trợ úy là ai? Phương pháp giáo dục Thiếu Nhi Thánh Thể, lửa thiêng Thánh Thể, các ca phong trào và sinh hoạt, các tiến trình và cơ cấu tổ chức phong trào.

Mục đích của khóa huấn luyện nhằm giúp sa mạc sinh có thêm hiểu biết và kinh nghiệm về phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, thấm nhuần tinh thần của huynh trưởng Giê-su. Các trợ úy còn được mời gọi tìm hiểu về Thiếu Nhi Thánh Thể để nắm vững tinh thần, cơ cấu tổ chức điều hành và phương pháp huấn luyện Thiếu Nhi Thánh Thể. Cùng cộng tác hoàn thành nhiệm vụ phụ giúp các linh mục tuyên úy trong nhiệm vụ của các Ngài, và hoàn thành hơn trong sứ vụ cố vấn, đồng hành cùng các huynh trưởng trong đoàn.

Vào lúc 19h30 ngày 22/7 là Thánh lễ Khai mạc Khóa Đào tạo. Trong bài chia sẻ lời Chúa của Cha Mattheu Đinh Thiên Trọng đã cùng chia sẻ với các sa mạc sinh hiểu về ý nghĩa và vai trò của người trợ úy quan  trọng như thế nào trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Kế đó, tối ngày 23/7, quý sa mạc đã cùng nhau sinh hoạt, đốt lửa trại đêm lửa thiêng Thánh Thể. Ngọn lửa bùng cháy như mang trong tim mỗi người tình yêu và lòng nhiệt huyết của Huynh trưởng Giê-su. Một ngọn lửa yêu mến nồng nàn, đốt cháy trái tim của từng người, từng sa mạc sinh.

Cuối cùng, chiều ngày 24/7 là Thánh lễ Tạ ơn và Bế giảng Khóa Đào tạo. Trách nhiệm và vai trò của các trợ úy là lãnh đạo, linh hướng, cố vấn, huấn luyện tinh thần đạo đức, nhất là lưu tâm nâng đỡ và khuyến khích các sinh hoạt trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Chiếu khăn quàng đỏ viền trắng nói lên nhiệt tâm mang trong mình lòng đạo đức sốt mến, tính khiêm nhường và tinh thần hi sinh của người Trợ úy trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể là vị huynh trưởng tối cao luôn ở bên và đồng hành cùng với quý Trợ úy trong việc đem trẻ nhỏ đến với Chúa và để Chúa trở thành niềm vui tuổi thanh xuân. Nguyện chúc cho các sa mạc sinh luôn có lòng nhiệt huyết và hăng say bền bỉ để có thể cùng nhau xây dựng phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Xin xem thêm hình ảnh tại đây!

BTT GP Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *