Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân của Mẹ Maria (26.07)

24.7.19 CvM & tG…

Chúng con tung hô Chúa, cảm tạ những hồng ân đặc biệt Chúa ban cho hai ông bà Gioakim và Anna, song thân của Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa. Trong thiên ý nhiệm mầu, khôn ngoan và cao siêu thượng trí, Chúa đã tiền định chọn hai vị thánh nhân làm thân sinh phụ mẫu cho Mẹ Thiên Chúa. Chúng con xin tri ân Chúa đã xót thương con cái loài người mà tiền định trước thời gian, dành ban quà tặng tuyệt vời này cho chúng con.

Xin chúc tụng và tri ân Chúa Amen.

Sách Thần Đô Huyền Nhiệm cho ta biết đôi điều về lai lịch của thánh Gioakim, Anna và sủng ân cao vời Chúa ban cho hai vị

Thánh Gioakim sinh trưởng tại Naxaret. Ngài là người lúc nào cũng khiêm nhu, trong sạch, đầy nhiệt tâm và thánh thiện. Được một ánh sáng siêu nhiên soi chiếu, Ngài thâm hiểu nhiều mầu nhiệm trong Thánh Kinh, Ngài thiết tha liên lỉ nài xin Thiên Chúa cho Đấng Cứu chuộc đã hứa mau đến.

Thánh nữ Anna sinh trú tại Belem. Từ nhỏ bà đã có một đức thanh tịnh, đức khiêm nhu, một nền thánh đức và một vẻ đẹp hoàn toàn xuất chúng. Đức tin, đức cậy, đức mến của bà thật vô song. Vì thế bà được kể vào số những vị cao nhất trong các thánh thời cựu ước. Nhờ năng hiệp thông với Đấng Tối cao cách tuyệt vời, bà luôn luôn ngắm nhìn những sự trên trời, nhưng cũng không hề xao lãng bổn phận gia đình. Bà đạt tới những đỉnh cao cả của đời chiêm niệm hoàn thiện, liên kết với đời hoạt động.

Tổng thần Gabrie mặc hình người hiện ra với thánh nữ Anna, lúc bà đang sốt sắng cầu xin Thiên Chúa mau sai Đấng Cứu Chuộc xuống thế gian. Nhìn thấy Đức Tổng thần với vẻ chói chang, bà vừa sợ hãi vừa vui mừng. Bà sấp mặt xuống trước Đức Tổng thần. Nhưng vì biết rõ bà có liên quan đến mầu nhiệm nhập thể, nên Đức Tổng thần không dám để cho bà tỏ lòng tôn kính khiêm nhường như vậy. Ngài nói: “Hỡi nữ tì được Đấng Tối Cao chúc phúc, xin kính chào quý nương. Thiên Chúa đã nhận lời bà cầu, Ngài muốn bà tiếp tục xin Ngài cho Đấng Cứu Thế mau đến. Trong khi chờ đợi, Ngài ra lệnh cho bà đẹp duyên với Gioakim. Bên cạnh ông, bà có thể bền vững phụng sự mến yêu Chúa. Bà hãy vui lên trong Ngài”.

Với thánh Gioakim, Đức Tổng thần chỉ báo tin ấy trong giấc mộng. Đức Tổng thần nói với thánh nhân: “Xin Thiên Chúa chúc phúc cho tôn ông, ông hãy cứ theo đuổi những ước vọng đạo đức của mình. Ông hãy xin cưới bà Anna. Đấng Toàn Năng đã thực hiện nơi tâm hồn bà nhiều ơn phúc. Ông hãy cảm tạ Chúa, vì Ngài đã ban cho ông Anna làm bạn đường. Ngài trao cho ông nhiệm vụ săn sóc Anna thật chu đáo. Anna là một ơn vô giá Thiên Chúa trao tặng cho ông”.

Sung sướng và tri ân tiếp nhận sứ điệp đó, thánh Gioakim vội vã tuân hành. Cuộc hôn nhân được lo liệu ngay, mặc dầu cả hai đều không tiết lộ bí mật từ trời cao cho nhau biết. Lúc ấy, thánh Gioakim đã bốn mươi sáu, còn thánh Anna lên hai mươi bốn tuổi.

Đôi bạn thánh ấy biến nơi cư ngụ của mình ở Naxaret thành một đền thờ để cùng nhau ca tụng Thiên Chúa, dâng mình phụng sự Ngài. Luôn luôn đẹp lòng Chúa, cả hai còn thúc giục nhau làm đẹp lòng Chúa hơn lên mãi. Thánh ý Chúa là quy luật cho mọi việc hai vị thánh làm cách hết sức hoàn hảo theo khả năng. Không hề có sự xáo trộn đến làm tan vỡ bình an hai vị thưởng thức vẻ ngọt ngào của nó. Anna đem hết tâm tình khiêm nhu tùng phục ý muốn Gioakim, Gioakim đón trước những ước muốn của người bạn đường mà ngài hết sức chiều nể theo lời Đức Tổng Thần khuyên nhủ. Hai người chia lợi tức của mình làm ba phần. Một phần dâng vào Đền thờ Giêrusalem, một phần phát cho người nghèo, phần thứ ba giữ lại để sinh sống. Trước cách sử dụng khéo léo ấy, Chúa lại càng chúc phúc thêm cho hai vị.

Thiên Chúa đặc biệt đổ tràn những ơn huệ cao quý nhất cho thánh nữ Anna. Ngài đã tạo cho công việc Ngài làm một trật tự hoà hợp. Hoàn hảo tuyệt mỹ, nên càng ngày Ngài càng trau dồi cho bà Anna nên xứng đáng làm mẹ của Đấng làm Mẹ Con Ngài, Đấng ấy chỉ kém duy mình Ngài, Đấng vượt cao trên mọi thụ tạo ngay từ khi hiện hữu. Chúa đã ban cho bà Anna những hồng ân rất cao cả và tri thức thiên phú.

Tuy nhiên, vẫn có đau khổ trong hạnh phúc của hai đấng thánh này. Hai mươi năm đã trôi qua mà không có con được sinh ra để đem lại vui tươi cho ngôi nhà vắng vẻ của ông bà. Người Do Thái cho đó là một sỉ nhục, họ quở trách hai ông bà cách gay gắt nhục nhã. Nhưng Thiên Chúa dùng cái nhục nhã ấy để chính đáng chuẩn bị cho hai ông bà được hưởng niềm vui đang thiếu thốn. Ngài cho ông bà hoàn toàn tùng phục thánh Ý quan phòng của Ngài, và để gieo trong nước mắt một kết quả mà ông bà nhất định sẽ hái lượm được. Theo ơn Chúa thúc giục bên trong, ông bà cầu xin Chúa ban cho được sinh con, và đoan hứa sẽ dâng con ấy vào Đền thờ, để con tận hiến cho Ngài. Quả thực, Chúa Thánh Linh đã muốn Đức Nữ sẽ là Đền Thờ của Con Một Chúa Cha, phải được cha mẹ hiến dâng cho Chúa ngay trước khi hiện hữu.

Một năm sau, được ơn Chúa soi, thánh Gioakim lên Đền Thờ Giêrusalem dâng lời cầu nguyện và lễ hi sinh cầu xin Đấng Cứu Thế đến, đồng thời xin Chúa ban cho một người con hằng mong ước. Ở đó, thánh nhân gặp được nhiều người đồng hương. Ngay trước mặt họ, tư tế Issaka đã nói những lời cứng cỏi này: “Hỡi người vô dụng, ngươi làm gì mà cũng đòi dâng Chúa của lễ; Chúa không nhận đâu, tránh xa người ta ra mà cút đi cho rảnh!” Ông già đáng kính đó không xao xuyến. Ông hết sức khiêm tốn chịu đựng sự sỉ nhục phũ phàng, ngước mắt lên Thiên Chúa nguyện cầu: “Lạy Chúa, chỉ vì vâng lệnh Chúa mà con đến đây, thế mà tư tế Chúa ruồng bỏ con, vì tội con đáng khinh như thế, nên con xin chấp nhận; phần Chúa, xin Chúa thương con”.

Sau lời cầu xin cảm động đó, thánh Gioakim đến ngôi nhà ngài vẫn có ở miền quê ngoại ô Giêrusalem, và cầu nguyện rất sốt sắng nhiều ngày ở đó. Ngài cầu xin: “Lạy Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa cũng là Cha con, con van nài Chúa cho con được phúc làm cha. Nếu tội lỗi con ngăn cản tình Chúa thương, dù con hèn hạ, cũng xin Chúa bỏ qua những gì làm mất lòng Chúa. Xin Chúa nghĩ đến công nghiệp người bạn thánh đức của con. Con hết lòng thề hứa lại là con sẽ dâng vào Đền Thờ đứa con mà con xin Chúa nhân từ ban cho con, để nó phụng sự Chúa. Từ ngai uy linh Chúa, xin nhìn đến bụi đất khốn nạn này. Xin Chúa nâng nó lên để nó ca tụng Chúa. Nhưng xin Chúa thực thi Ý Chúa, không phải ý con”.

Trong lúc thánh Gioakim tha thiết cầu xin Chúa như vậy, thiên sứ Gabrie đến giục thánh nữ Anna hợp lời với thánh nhân. Thánh nữ liền sấp mình xuống khiêm nhượng cầu xin rằng: “Lạy Chúa Tối Cao, sáng tạo và bảo tồn vạn vật, dù chỉ là tro bụi, con cũng xin bày giãi nỗi khổ tâm và ước muốn của con. Xin Chúa nhớ lại những hồng ân Chúa đã ban cho mẹ tiên tri Samuel, và những hồng ân Chúa đã ban cho cha ông con. Lạy Chúa, con muốn dâng lễ vật đẹp lòng Chúa, xin Chúa nhận linh hồn, giác quan, cả hữu thể con, con chẳng còn gì quý hơn nữa. Nếu Chúa thương ban cho con một đứa con, con sẽ dâng cho Chúa ngay từ bây giờ, để nó phụng sự Chúa trong Đền Thờ. Xin Chúa ghé mặt nhân từ nhìn đến thụ tạo nghèo hèn là con đây, xin Chúa thi hành Ý Chúa trong mọi sự”.

Những lời cầu xin của đôi bạn đáng kính đó được nâng lên cao, nhờ sự thánh thiện xuất chúng xứng với đặc ân cao vời của hai người, là được làm tổ phụ trực tiếp Chúa Giêsu Kitô, làm cha mẹ sinh ra Mẹ Rất Thánh Chúa. Những lời cầu xin ấy rất đẹp lòng Chúa Ba Ngôi. Vì chính Chúa đã soi cho ông bà dâng lời cầu như vậy. Chúa cho các thiên thần biết việc đó, và Ngài sai Đức Gabrie đem tin mừng cho hai vị. Đức Tổng thần hiện ra với thánh Gioakim dưới hình người, khi ngài vừa ngủ thiếp đi sau một giờ cầu nguyện lâu dài. Tổng thần nói: “Vui lên, bạn ông sẽ sinh hạ một Ái Nữ, Chúa dạy ông đặt tên cho Ái Nữ ấy là MARIA. Người thụ dựng do một phép lạ làm cho bạn ông khỏi son sẻ. Người sẽ được tràn đầy Thánh Linh. Ông hãy lên Đền Thờ cảm tạ Thiên Chúa. Để ông tin điều tôi nói là thật, ông sẽ gặp Anna bạn ông ngay ở cửa vàng Đền Thờ”.

Trong lúc đó, thánh nữ Anna được Thiên Chúa mạc khải cho biết mầu nhiệm Nhập Thể, cũng xin dâng cả mạng sống mình để xin Chúa mau thực hiện các mầu nhiệm ấy. Bà tự nghĩ: An ủi biết bao được thấy Đấng Cứu Chuộc. Phúc cho gia đình nào được Chúa chọn một người làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Biết bao lần thánh nữ Anna đã đàm đạo về biến cố rất vĩ đại ấy với thiên thần bổn mạng thường hiện ra với bà. Bây giờ ngài cũng đang đứng đó sáng láng lạ thường, Đức Tổng thần Gabrie hiện ra ngời chói hơn mặt trời với bà. Đức Tổng thần nói: “Hỡi Anna là nữ tì của Đấng Tối Cao, đức tin, lòng khiêm nhượng và những của bố thí của hai ông bà rất đẹp lòng Thiên Chúa. Ngài muốn bà trở nên Mẹ của Đức Nữ được chỉ định cưu mang sinh hạ Con Một Ngài. Bà sẽ gọi tên Đức Nữ ấy là MARIA. Đức Nữ ấy sẽ được chúc phúc hơn hết mọi người nữ. Tôi đã báo tin cho ông Gioakim biết Đức Nữ ấy sẽ sinh ra, nhưng tôi không nói cho ông biết định mệnh vô song của Đức Nữ. Đó là một bí mật, bà đừng nói cho ông biết. Bà hãy lên Đền Thờ tạ ơn Chúa càng sớm càng tốt, bà sẽ gặp ông ở cửa vàng Đền Thờ, rồi bà sẽ nói với ông về ơn đặc biệt Chúa đã ban cho bà.” (TĐHN Dòng Đồng Công Dịch, Số 3)

Tình Yêu Hoa Cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *