Kiện toàn lề luật (28.01 – Lễ Kính Thánh Tôma Aquinô)

Ngày 28.01: Lễ Kính Thánh Tôma Aquinô

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 5, 13-19 hay Ga 17,11b-19, Ga 16,23-28) 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

Ghi nhớ:

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời (Mt 5,17-19).

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa luật Môi-sê để nhắc mọi người, là luật Thiên Chúa trao cho họ, nhưng người ta đã dựa vào luật mà bóp méo, sai đi, gây khó khăn cho mọi người, nên Chúa đã đến luật Môi sê đã không bãi bỏ mà phải kiện toàn ở đây theo hai bình diện; là Chúa Giêsu đã đưa luật tới mức trọn hảo, trong ý nghĩa thật trọn hảo, ý nghĩa con người phải sống trong chân lý và sự thật, phải đạt tới mức độ sống trọn vẹn cho tới ngày cánh chung.

Lời Chúa nói: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. Đây là một lập trường của Chúa rất quan trọng, Người đến cũng là đích điểm của tất cả lịch sử của dân Chúa, ở nơi Người mọi lời Thiên Chúa hứa và tiên báo qua các ngôn sứ đều được thực hiện tất cả. Người có quyền chính thức giải thích ý của Thiên Chúa về tất cả những gì Thiên Chúa phán và đã thực hiện trong quá trình mặc khải cho đến bây giờ và mãi mãi.

Thế nên, Chúa Giêsu đến để làm theo ý Chúa Cha, với lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương chúng ta. Vì vậy, Đức Giêsu đến không phải bãi bỏ lề luật, mà là để kiện toàn, mục đích giúp mọi người  biết sống cho đi, sống hy sinh, sống vị tha từ đó họ biết mến yêu mọi người, biết chia sẻ cho nhau từ vật chất lẫn tinh thần để cùng nhau kiện toàn lề luật, hầu tất cả mọi người biết sống quy hướng về nước Trời mai sau.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay soi sáng giúp chúng con hiểu biết lề luật, được Thiên Chúa trao ban, giúp chúng con tăng thêm niềm tin vững vàng, để  chúng con sống chu toàn lề luật của Chúa trong sự yêu thương, hầu đối xử với mọi người bằng tình Chúa, lan tỏa trong tình người. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *