Ra đi cho sứ vụ (11.06 – Lễ Nhớ Thánh Ba-na-ba tông đồ)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

11.06: Lễ Nhớ Thánh Ba-na-ba tông đồ

Lời Chúa: Cv 11,21b-26 ; 13,1-3, Mt 10,7-13

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 10,7-13)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.”

Ra đi cho sứ vụ (11.06 – Lễ Nhớ Thánh Ba-na-ba tông đồ)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay là đoạn được trích ra trong bài giảng về sứ vụ truyền giáo của Tin Mừng Mátthêu. Sau một thời gian sống cùng Đức Giêsu, các tông đồ đã thấm nhuần tinh thần và đạo lý của Ngài, giờ đây, Ngài sai các ông đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Trước khi lên đường, Đức Giêsu đưa ra cho các môn đệ một số chỉ thị cụ thể liên quan đến việc thi hành sứ mệnh:

Trước hết: “Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel” (Mt 10, 6). Tại sao Chúa lại truyền cho các môn đệ hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel? Chúng ta có thể trả lời rằng, là để nói lên quyền ưu tiên của người Israel được mời gọi tiếp nhận ơn cứu độ của Đấng Mêsia, sau cũng là vì lý do thực tiễn là tránh bất lợi từ phía người Do Thái. Như vậy, việc sai các môn đệ đến với các con chiên lạc nhà Israel là Chúa Giêsu muốn thực hiện những lời sấm Cựu Ước về Đấng Mêsia, Mục tử tốt lành (Is 40,11; Ed 34,23; 37,24).

Thứ đến, Đức Giêsu chỉ ra cho các môn đệ nội dung cần rao giảng, đó là “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10, 7). Lời loan bao này hàm hai ý: Một cách khách quan, Nước Trời đang thật sự hiện diện với lời công bố này; thế nhưng nó chỉ mới đến gần đối với người nghe Tin Mừng. Nói cách khác: người ta phải đón nhận sứ điệp với lòng tin, thì Nước Trời mới đến trong lòng người ta thật sự.

Song song với sứ điệp rao giảng là quyền khắc phục sự dữ về mọi phương diện: “Chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, khử trừ ma quỷ”. (Mt 10,8). Các ngôn sứ Cựu ước đã từng coi các dấu chỉ này như là những dấu chỉ thời đại Mêsia.

Bên cạnh những chỉ thị về việc rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu còn căn dặn các môn đệ cách kỹ lưỡng về nếp sống của người môn đệ: “Cho không, đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng, đừng bao mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy…” (Mt 10,10). Chắc hẳn, khi căn dặn như thế, Đức Giêsu muốn đời sống các ông phù hợp với lời giảng dạy. Bởi lẽ, nghèo khó, đơn giản về tiện nghi vật chất là để tâm hồn tự do, không lệ thuộc, không bám trụ, và như thế, người môn đệ mới thi hành sứ vụ cách tốt nhất.

Lời mời gọi các tông đồ ra đi truyền giáo năm xưa của Đức Giêsu vẫn luôn là lời mời gọi cho mỗi người trong mọi thời đại. Giữa một thế giới mà niềm tin vào Đức Giêsu còn quá ít ỏi, Kitô hữu chúng ta cần phải ý thức hơn rằng, việc loan báo Tin Mừng lại là một vấn đề ưu tiên hơn bao giờ hết.

Trong thông điệp Redemptoris Missio, số 44, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng: “Việc loan báo Tin Mừng là ưu tiên mãi mãi của việc truyền giáo. Giáo hội không thể trốn tránh lệnh truyền hiển nhiên của Chúa Kitô, hay để cho con người không biết đến Tin Mừng về việc họ được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ”. Như vậy, dù ở bất cứ thời điểm nào, người môn đệ của Đức Giêsu cũng luôn được mời gọi dấn thân ra đi đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.

Thánh Barnaba mà chúng ta mừng kính hôm nay, không phải là một người trong nhóm mười hai tông đồ đầu tiên của Chúa Giêsu, nhưng thánh Luca coi ngài như vị tông đồ. Bởi vì  “Ngài đầy Thánh Thần và lòng tin”(Cv 11,23). Thánh nhân là một trong những nhà truyền giáo tiên khởi của Giáo hội. Ngài đóng vai trò chủ yếu trong việc loan truyền Tin Mừng cho dân ngoại.

Mừng lễ thánh Barnaba, xin cho mỗi người chúng ta học nơi Ngài mẫu gương về lòng nhiệt thành trong việc rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, để qua đó, chúng ta hăng say tiếp bước sứ vụ mà Đức Giêsu giao cho mỗi người chúng ta, đó là ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Amen!

 Bình Minh

Mối quan tâm hàng đầu

Tin Mừng hôm nay Chúa chỉ dẫn cho người tông đồ là: “Đừng sắm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy”. Ý Chúa là người môn đệ đừng để mình bị quá vướng víu với những nhu cầu và phương tiện vật chất, nhờ thế mà họ biết phó thác vào sự quan phòng của Chúa hơn.

Chúa ơi! Con đã chọn Ngài

Tâm –  tình dâng hiến, không phai lời thề

Tình thương của Chúa tràn trề

Cứu chuộc nhân thế, đưa về cùng Cha

*

Tình thương của Chúa bao la

Dành cho con đó, chính là ơn thiêng

Đời con vẫn mãi triền miên

Chăm lo phục vụ, thường xuyên giúp người.

Những sứ giả lời Chúa khi lên đường phải có tinh thần nghèo khó, siêu thoát và phó thác, không chủ tâm tìm kiếm lợi lộc vật chất qua việc phục vụ của mình. Chúa muốn cho các ông là những người toàn tâm toàn ý phục vụ Lời Chúa: rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chữa lành bệnh tật, khu trừ ma quỉ, cầu chúc bình an. Tất cả quan tâm của người môn đệ phải dành cho việc loan báo Tin Mừng.

Lòng con luôn thấy vui tươi

Vì Chúa hiện diện, mỉm cười với con

Chúa luôn chúc phúc ban ơn

Cuộc sống thánh thiện, đẹp hơn từng ngày

*

Quá khứ, hiện tại, tương lai

Con luôn theo Chúa, xin Ngài đoái thương

Lời Ngài minh bạch tỏ tường

Dìu con tiến bước trên đường dương gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta khi mang trong mình sứ mạng truyền giáo, trước tiên cũng phải cảm nghiệm được tình thương, ơn lành mà Chúa đã ban cho mình để chia sẻ lại cho người khác. Nếu không cảm nhận được tình thương của Chúa thì sẽ dễ dàng trở thành những kẻ làm công, đòi hỏi được bù đắp lại thù lao cân xứng. Chúa chỉ muốn các môn đệ “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Chọn Ngài con thấy hân hoan

Cuộc sống tốt đẹp đầy tràn thánh ân

Ngày mai chung hưởng phúc phần

Nước Trời vinh hiển tinh thần hỷ hoan

Lạy Chúa, xin cứ dùng chúng con làm tất cả cho mọi người được hạnh phúc yên vui, còn phần chúng con xin gởi hết nơi Ngài là Thiên Chúa, bởi chính Ngài là Tình Yêu và là Lẽ Sống của chúng con. Amen.

HOÀI THANH

Lời chúc bình an

Ghi nhớ:  Vào nhà nào, anh em hãy chúc bình an cho nhà ấy (Mt 10,12)

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Mát-thêu tường thuật lại nội dung công bố của Chúa Giêsu “Nước Trời đã đến gần”, lời loan báo hàm hai ý như sau: Một là Nước Trời đến gần với người lắng nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa dạy, hai là người ta phải đón nhận sứ điệp với lòng tin, thì nước Trời sẽ đến trong lòng họ thật sự, với lời chúc bình an.

Khi chúng ta có sự hiện diện nước Trời ở trong lòng mình, thì phải được minh chứng bằng nếp sống của người tông đồ: bằng sự nghèo khó và sống đơn giản về tiện nghi vật chất, biết sống thoát ra khỏi cái tôi sân si của mình, như thế con người mới có một tâm hồn biết tìm sự bình an, thanh thoát, tự do không lệ thuộc vật chất làm lu mờ tâm hồn tăm tối. Người tông đồ luôn ở thế lữ hành, biết mang bình an, sự sống mới cho người thành tâm thiện chí, và biết tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa khi ra đi phục vụ  và luôn chúc bình an cho nhà ấy.

Thế nên nghĩa vụ người tông đồ là sống nghiêm túc bằng việc làm, để thực hiện những lời nghiêm túc khi loan báo nước trời, đó là việc Chúa Giêsu đang làm, nhất là đem bình an đến cho mọi người. Đây là thứ bình an đích thực Chúa ban, chứ không phải kiểu bình an của thế gian. Người tông đồ với cách sống, theo gương Cha Thánh Đa Minh là sống khó nghèo, ra đi với đôi bàn tay trắng, không trang bị, không khoe khoang, cậy vào tiền tài vật chất, danh vọng… Từ đó tâm hồn của họ ra đi luôn thanh thoát, bình an, họ biết đem Tin Mừng của Chúa để giới thiệu cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu, là Đấng cứu độ trần gian, đó là lời chúc bình an nơi dương thế, khi con người sống biết thiện tâm, chân thành chia sẻ cho nhau từng chén cơm manh áo, đó là lời chúc bình an cho những ai biết đón nhận ơn cứu rỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận tình yêu cứu độ và thấu hiểu vinh dự được làm con cái của Chúa, là biết đem Tin Mừng đến giới thiệu mọi người, đó chính là lời chúc bình an đến với người thiện tâm. Amen.

Truyền thông hy vọng và bình an

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay trình bày lời dặn dò của Đức Giêsu với các tông đồ, khi Người sai các ông ra đi thực hiện sứ vụ Cứu độ của Người. Có ba điểm cần chú ý:

Mục tiêu chính yếu là truyền giảng: Nước Thiên Chúa gần đến.

Để giải thoát con người khỏi tội lỗi và quyền lực ma quỷ; Đức Giêsu thực hiện công trình cứu độ của Chúa Cha, Người giảng dạy sự thật, và thể hiện quyền năng Con Thiên Chúa để minh chứng Tin Mừng cứu độ mà người đem đến cho nhân loại, nhờ đó con người có thể trở về và hiệp thông với Thiên Chúa trong Nước Trời. Thông chia sứ vụ cứu độ cho các tông đồ, Đức Giêsu muốn các ông chú tâm rao giảng về Nước Trời, và mời gọi dân Do Thái

a) đón nhận với tinh thần sám hối và hoán cải; trở nên con người mới và xứng đáng tham dự vào Nước Trời.

Người Do thái không có ý niệm về Nước Trời; thế nên họ trông mong một Đấng Mê-si-a xuất hiện, dùng sức mạnh và quyền lực thế gian để giải thoát cho họ khỏi ách thống trị của đế quốc La-mã, thoát khỏi đói nghèo, bệnh tật. Vì thế, trước tin mừng của Đức Giêsu, họ vô cảm và có thái độ chống đối. Trách nhiệm của các tông đồ là phải dọn đường, chuẩn bị để mọi người đón nhận giáo huấn của Người.

b) Thiên Chúa ban quyền năng để hỗ trợ cho các tông đồ và củng cố lòng tin của những người thiện chí biết mở lòng đón nhận Tin Mừng.

Đức Giêsu đã dùng các dấu kỳ, phép lạ để minh chứng cho sứ vụ của Người; Người cũng ban cho các tông đồ quyền năng ấy để nâng đỡ các ông khi thi hành sứ mệnh: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ”. Những dấu kỳ phép lạ đi kèm chỉ là những phương tiện chuyển tải ân phúc Thiên Chúa trao ban cho những kẻ được Người yêu mến.

c) Ra đi thi thành sứ mệnh với lòng nhiệt thành và tín thác

Đức Giêsu muốn các tông đồ rũ bỏ hoàn toàn để không bị chi phối bởi những chuyện thế gian mà tín thác, toàn tâm toàn ý cho sứ vụ. Người không để các ông thiệt thòi vì Người yêu thương các ông và vì lẽ công bằng: “thợ thì đáng được nuôi ăn”.

d) Thái độ khôn ngoan khi thi hành sứ vụ

Cân nhắc nơi cư ngụ và thân thiện với những người mình gặp gỡ. Mục đích là truyền giảng Nước Thiên Chúa: Sự công chính, niềm hy vọng và bình an để cải hóa các tâm hồn, đây là một sứ mệnh cao cả; do đó, phải cẩn trọng trong cách ăn nết ở; và ý thức trách nhiệm “truyền thông hy vọng và bình an của Chúa” cho người khác, nên lời chào chúc bình an như món quà của Thiên Chúa trao tặng luôn được xử dụng để đem niềm vui đến cho mọi người.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta: Qua bí tích Rửa tội, người Kitô Hữu được mời gọi thánh hóa bản thân và tích cực tham gia vào sứ vụ Loan báo Tin Mừng của Đức Kitô giữa trần thế như các Tông đồ ngày xưa. “Như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em: Hãy làm người truyền thông hy vọng và bình an”. Chúng ta hãy ra đi bằng chính cuộc sống đời thường, bằng lời nói “mặn mà dễ thương”, hành vi thân thiện, bác ái; giới thiệu Nước Trời, giới thiệu Tin Mừng Chúa Kitô cho những người đang sống chung quanh ta; nhất là anh chị em lương dân. Có một điều mỗi người chúng ta cần nhận ra: Nước Trời không phải là một nơi chốn xa xôi, diệu vợi, không thể đến được. Nước Trời cũng không phải là chuyện ăn chuyện uống; nhưng theo thánh Phao-lô Tông đồ Dân ngoại viết trong thư gửi tín hữu Rôma: “Nước Trời là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.(Rm 14, 17). Đó chính là thứ hạnh phúc mà con người đang nỗ lực tìm kiếm.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi

Ý thức ơn gọi “Loan Báo Tin Mừng” khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Hãy ra đi bằng chính cuộc sống giữa đời thường, giới thiệu Nước Trời cho mọi người chung quanh. diễn tả sự công chính trong hành động, lời nói và biểu lộ sự bình an. Nhiệt thành và tín thác nơi Đấng Cứu Độ, cộng tác với ân sủng của Người để ơn gọi Kitô Hữu phát sinh hoa trái và hoa trái ấy tồn tại.

CẦU NGUYỆN

Lạy Đấng Kitô, xin cho con luôn biết nhiệt thành, tín thác nơi Chúa và biết xử dụng những ân huệ Chúa ban để sinh ích cho phần rỗi của con và cho tha nhân, những người đang cần đến ơn Cứu độ của Người.

SỐNG TIN MỪNG

“Anh em đã được cho nhưng không, thì cũng phải cho nhưng không như vậy”.

Miễn sao Tin Mừng được loan báo

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8).

Suy niệm: Sách Công Vụ Tông Đồ cho biết thánh Ba-na-ba được đầy Thánh Thần, đã hăng hái rời Giê-ru-sa-lem đi đến An-ti-ô-khi-a rao giảng Tin Mừng và mạnh dạn tìm gặp Phao-lô,(Cv11,25-26). Thực vậy, chẳng mấy ai dám làm việc với Phao-lô, vì vẫn nghi kỵ ông, người đã từng bách hại các tín hữu dù nay đã trở lại. Thế nhưng Ba-na-ba đã không ngại tiếp xúc và còn mời Phao-lô tham gia vào sứ mạng truyền giáo. Đó là việc làm xuất phát từ đức tin. Ông tin tưởng vào Chúa Thánh Thần, Ngài sai ông đi đâu và cộng tác với ai, ông vâng theo. Chúa Giê-su đã nhắc nhở người Tông Đồ không mang theo gì cả, chỉ biết mình đã được cho không thế nào, thì bây giờ cũng cho không như vậy. Ba-na-ba theo lời Chúa dạy, ông không mang theo gì cả, kể cả thành kiến từng có đối với Phao-lô. Ông chỉ nhắm đến sứ mạng truyền giáo theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, sẵn sàng cộng tác với mọi người cho sứ mạng này.

Mời Bạn: Bạn đang làm việc với ai để truyền giáo? Bạn lựa chọn một số người và loại trừ một số khác sao? Chúa đang mời bạn cộng tác với mọi người để Tin Mừng được loan báo, phải không? Bạn cố gắng bỏ xuống những thành kiến về người khác và mang lấy Thánh Thần để cộng tác với anh chị em cách tích cực.

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho những người đang cùng truyền giáo với bạn trong mọi công việc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin biến đổi tâm trí chúng con, cho chúng con quảng đại đón nhận mọi người, miễn sao Tin Mừng được loan báo.

Phải loan báo Tim Mừng (11.06.2015)

Ghi nhớ: “Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giầy hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10,10).

Suy niệm: Sau khi gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu huấn dụ các ông đi thực tập truyền giáo, “Đi đường, đừng mang bao bị…”. Chúa muốn nói sự hiện diện của nước trời còn phải được minh chứng bằng nếp sống của người Tông đồ: nghèo khó và đơn giản về tiện nghi vật chất và siêu thoát về tình cảm nhân loại kiểu nói: “thợ thì đáng được nuôi ăn” không những nói người Tông đồ phải biết tín thác vào sự quang phòng của Chúa trong khi phục vụ Tin Mừng, mà ngụ ý nói tới trách nhiệm của cộng đoàn phải lo phương tiện sống và hoạt động cho họ.

Sống Lời Chúa: Phải loan báo Tim Mừng vì đây là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con giữ vững niềm tin khi con đem Chúa đến cho người khác . Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *