Lẽ nào lại như vậy

 

Lẽ nào lại như vậy

Xem slides xin click tại đây

 

“Lẽ nào lại như vậy” có thể coi như một chút thư giãn cuối tuần.

Xin mời thưởng thức những hình ảnh bất ngờ nhưng có thật.

Có thật nhưng đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thế mới lý thú !

Những tình huống trong slides có giá trị gây cười.

Có lúc là cảnh tháo vát vượt qua bế tắc.

Có lúc là cảnh lạc quan giữa khó khăn.

Có lúc là một vật bình thường nhưng ngẫu nhiên mang một ý nghĩa khác.

Có lúc chỉ do vô tình … gây nên cảnh dở khóc dở cười…