Mẫu Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh 2024

 

1. Lời giới thiệu.

2. Hát Kinh Chúa Thánh Thần.

3. Kinh Ngắm Đàng Thánh Giá.

4. Chủ sự xông hương tượng chịu nạn.

5. Tại mỗi nơi.

+ Chủ sự xông hương.

Chủ sự (hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

+ Lời Chúa – Suy niệm – Cầu nguyện.

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: Stabat Mater (Mẹ Đứng) (di chuyển tới nơi tiếp theo).

6. Kết thúc

+ Đọc kinh Kính Thánh giá.

+ Chủ sự xông hương Tượng chịu nạn.

+ Phép lành sau khi đi đàng Thánh giá.

+ Tùy nghi có thể hát thêm 1 bài hát.

1. Lời giới thiệu

Kính thưa cộng đoàn!

Cùng với Giáo hội, chúng ta đang sống những ngày cao điểm của năm phụng vụ, cũng là năm Tổng Giáo phận Hà Nội chúng ta sống tinh thần “Canh tân đời sống đức tin các hội đoàn”. Trong bầu khí linh thiêng, lắng đọng của ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm nay, chúng ta được mời gọi “ở lại với Chúa” trên con đường Thánh giá, để cùng cầu nguyện cho công cuộc canh tân đời sống đức tin các hội đoàn trong Tổng Giáo phận được nhiều ơn lành của Chúa.

Qua mỗi chặng đàng Thánh giá Chúa đã đi qua, mỗi người chúng ta hãy biết dừng lại chiêm ngắm khuôn mặt của một Thiên Chúa đã từ bỏ mọi vinh quang để ở cùng, ở với con người, và để con người nhờ Ngài mà được ơn cứu độ. Đồng thời, mỗi chặng đàng Thánh giá cũng là điểm mốc để soi chiếu đời sống của mỗi thành viên nơi các hội đoàn trong mối tương quan với Chúa và với nhau.

Dừng lại nơi mỗi chặng Thánh giá trong Năm “Canh tân đời sống đức tin các hội đoàn”, chúng ta hãy thiết tha xin Chúa cho Tổng Giáo phận được “đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện”, cho mỗi hội đoàn và mỗi thành viên trong các hội đoàn biết giúp nhau thánh hóa bản thân, làm việc tông đồ, nhất là biết khám phá ra giá trị của Thánh giá trong đời sống, để qua đó mỗi người được sống sung mãn trong đời sống đức tin, can đảm bước theo Chúa trong hành trình dấn thân và phục vụ.

Xin Chúa ban cho các hội đoàn và mỗi thành viên trong các hội đoàn của Tổng Giáo phận Hà Nội chúng con có được tình yêu và Thần Khí của Ngài, để giúp các thành viên trong các hội đoàn biết sống trọn vẹn mọi thời khắc trong ngày cho Chúa. Giờ đây chúng ta cùng nhau bước vào chặng đàng Thánh giá mà Chúa đã đi năm xưa trong tinh thần cầu nguyện cho Tổng Giáo phận trong Năm Mục vụ “Canh tân đời sống đức tin các hội đoàn”.

2. Hát Kinh Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

3. Kinh Ngắm Đàng Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được lĩnh nhận các ơn bởi đàng Thánh giá mà ra; song le chúng con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng Thánh giá mà ngắm cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đầy này, cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.

4. Chủ sự xông hương tượng chịu nạn hoặc Thánh giá

* Trên đường đi tới nơi thứ nhất – Hát: Stabat Mater (Mẹ Đứng)

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 23, 24-25)

“Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu, ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn”.

Suy niệm

Tình yêu vâng phục đã thôi thúc Đức Giê-su chấp nhận chén đắng Chúa Cha trao trong vườn cây dầu thế nào, thì tình yêu khiêm hạ đến tột cùng vì yêu thương loài người quá bội cũng thúc bách Người chấp nhận huỷ mình ra không, liệt mình vào số các tội nhân để chịu con người xét xử. Những lời kết án bất công của các Thượng tế, thủ lãnh và dưới áp lực của dân Do thái, Phi-la-tô đã tuyên án Chúa Giê-su bằng một bản án bất công. Với bản án này, Người đã tự nguyện liên đới với tội nhân để con người được công chính hoá. Và Người đã sống khiêm hạ để con người được đổi mới, thanh tẩy khỏi sự bất trung, kiêu căng, phản loạn xa xưa. Nhìn lại đời sống hội đoàn mà chúng ta đã và đang tham gia, biết bao lần chúng ta đã xét đoán, lên án bất công lẫn nhau? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, trong đời sống hội đoàn, chúng con thường lên án bất công, khiến cho nhiều anh chị em chúng con phải chịu nhiều uất ức. Xin Chúa thôi thúc chúng con biết canh tân đời sống và chết đi cho những thói hư tật xấu, để trổ sinh hoa trái nhiều hơn. Amen

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát:  2. Lòng thân mẫu như gươm sắt thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hoà. Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng!

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 19, 17)

“Họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy Thánh giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha”.

Suy niệm

Thế gian đã chối từ Đấng Cứu Tinh của đời mình. Họ đã bắt Chúa vác lấy Thánh giá lên đỉnh đồi Can-vê. Thánh giá là sự ô nhục đối với người Do Thái và là sự điên rồ với dân ngoại, nhưng đó lại là biểu tượng, dấu chỉ tình yêu của ơn cứu độ, và là phúc trường sinh cho những ai tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Thánh giá tuy nặng và đầy nhục nhằn, nhưng Chúa Giê-su vẫn bình an. Bởi chính Ngài đã tự nguyện trao ban mạng sống này vì ơn cứu độ trần gian. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta nổi loan, chất những Thánh giá lên những người xung quanh? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa, mỗi lần chúng con đặt ý riêng mình thích ngoài thánh ý Chúa, cũng chính là khi chúng con chất nặng Thánh giá cho Chúa và cho nhau. Xin cho mỗi người trong các hội đoàn chúng con luôn biết làm theo thánh ý Chúa, để xây dựng đời sống cộng đoàn tràn đầy yêu thương và tình bác ái. Amen.

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 3. Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Lời Chúa trích sách tiên tri I-sai-a (Is 53, 4-6)

“Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành”.

Suy niệm

Sau những đòn roi đầy sợ hãi, vòng gai sắc nhọn trên đầu, cộng với sức nặng của Thánh giá làm Chúa Giê-su kiệt sức và ngã xuống. Ngài ngã xuống đất như thể muốn ôm trọn tất cả tội lỗi của chúng ta, để qua đó Ngài thánh hóa và đem lại sự sống đời đời cho mỗi người chúng ta. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta làm tổn thương hay làm đổ vỡ các mối tương quan với nhau? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa, biết bao lần chúng con đi tìm những dục vọng thỏa mãn bản năng tự nhiên mà quên lãng những khát vọng thiêng liêng cao quý. Xin Chúa ban ơn giúp sức, để các hội đoàn trong Tổng Giáo phận chúng con luôn biết từ bỏ những ý riêng, biết trỗi dậy mỗi khi vấp ngã và hàn gắn những mối tương quan bị đổ vỡ. Amen

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 4. Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Maria, Mẹ Chúa thiên đường, trong giờ Con Chúa mang cực hình.

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 2, 34-35)

Ông Si-mê-on chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Ma-ri-a:“Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.

Suy niệm

Mẹ luôn đồng hành với Chúa trong từng nhịp sống, lúc công khai, khi âm thầm – và giờ đây trên hành trình Thánh giá, Mẹ đã không để Chúa Giê-su cô đơn một mình trong đau khổ tột cùng. Mẹ đã trở nên một với Con yêu của Mẹ và hiệp thông trọn vẹn vào nỗi đau khổ của Con. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta cảm thông và đồng hành với những anh chị em trong hội?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xưa Mẹ Ma-ri-a đã đồng hành với Chúa trên đàng Thánh giá, xin cho các thành viên trong các hội đoàn luôn biết hiện diện với nhau và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, thử thách. Amen

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 5. Người ơi, hãy trông Mẹ Chúa Giêsu, dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu. Sao lòng chai đá không buồn rầu?

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 23, 26)

“Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt Thánh giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su”.

Suy niệm

Trên hành trình Thánh giá, Chúa đã ngã, mà chẳng thấy bóng dáng những người môn đệ thân cận của Chúa ở đâu, nhưng chỉ có Si-mon – người ngoại đạo vác đỡ Thánh giá cho Chúa. Ông thật diễm phúc khi được cùng với Chúa đi trên con đường Thánh giá. Trên hành trình này, Chúa đã ban đủ ơn cho ông để ông không còn cảm thấy một sự cưỡng ép, nhưng hoàn toàn tự nguyện. Ông đã trở thành người bạn và người ân nhân cuối cùng của Chúa trên đường tử nạn. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta thờ ơ với những khó khăn của người khác? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, trong cuộc sống, nhiều lần chúng con đã chạy trốn trước lời mời gọi yêu thương giúp đỡ tha nhân. Chúng con không hiểu được rằng, giúp đỡ tha nhân khi đau khổ, bệnh tật, hoạn nạn là đang giúp Chúa. Xin cho các thành viên trong các hội đoàn luôn nhận ra Chúa nơi mọi người, để chúng con hết lòng yêu thương, nâng đỡ và sẵn sàng sẻ chia những đau khổ nơi người anh em chúng con. Amen

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 6. Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân, hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích sách Ngôn sứ I-sai-a (Is 53, 2)

“Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích”.

Suy niệm

Bà Vê-ro-ni-ca là người phụ nữ tốt lành; Bà đã can đảm vượt qua lính canh, cởi khăn che mặt và bắt đầu lau khuôn mặt đã bị biến dạng không còn giống hình dạng của Thầy Giê-su ngày nào nữa. Cử chỉ của bà thật đẹp và thật đáng quý biết bao. Vì hành động yêu thương này mà Chúa đã in đậm khuôn mặt của Ngài vào trong khăn của bà, và chắc chắn khuôn mặt yêu thương của Đấng Cứu Thế đã in sâu vào trái tim bà. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta nhận ra thiện ý tốt lành của những người xung quanh dành cho ta? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mỗi thành viên trong các hội đoàn chúng con có được tinh thần can đảm như bà Vê-rô-ni-ca, dám đến với những anh chị em đang gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống, để yêu thương và phục vụ họ. Amen

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 7. Mẹ Ma-ri-a là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Lời Chúa trích sách Ai-ca (Ac 3, 1-2.9.16)

“Tôi là người đã sống cảnh lầm than dưới làn roi giận dữ của Người. Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước trong tối tăm, không ánh sáng soi đường”.

Suy niệm

Sự đau đớn và khốn khó mỗi ngày một nhiều hơn, khiến Chúa không thể bước đi được nữa, Chúa đã ngã xuống đất lần thứ hai. Sức nặng đè trên đôi vai của Chúa đó cũng chính là tội lỗi của chúng ta. Cứ mỗi lần miệt mài chạy theo những gì là của thế gian hơn là chạy theo chính Chúa, thì cũng là lúc chúng ta chất đầy những tội lỗi nặng nề của thế gian lên vai Chúa. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta chạy theo những lợi ích cá nhân mà quên đi lợi ích của hội đoàn? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa ngã xuống đất vì sức nặng tội lỗi của chúng con đè nặng lên vai Chúa, nhưng Chúa đã trỗi dậy để nâng chúng con lên khỏi tình trạng sa lầy vào tội lỗi, để dìu bước chúng con trên đường thánh thiện. Xin giúp mỗi thành viên trong các hội đoàn chúng con, luôn tin tưởng vào lòng nhân hậu của Chúa, để chúng con noi gương Chúa biết can đảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Amen

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 8. Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca  (Lc 23, 27)

 “Đức Giê-su nói: Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc thương mình và con cháu mình!”

Suy niệm

Trên đoạn đường thương khó của Chúa Giê-su, các phụ nữ khóc thương Chúa vì họ biết Ngài vô tội. Những ánh mắt còn ngấn lệ ấy, an ủi – đồng cảm với Chúa, nhưng thật ra: Chính họ lại được Chúa Giê-su an ủi và động viên: Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc thương mình và con cháu mình”. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta loay hoay với những khó khăn của mình mà không để ý đến những khó khăn của người khác? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em trong các hội đoàn chúng con đang sống trong đau khổ, thất vọng và tủi nhục. Xin Chúa nâng đỡ, an ủi để họ vượt qua những khó khăn thử thách này. Và xin Chúa cũng hàn gắn lại những vết thương của các gia đình đang bị đổ vỡ vì xung đột vợ chồng và con cái. Amen.

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 9. Mẹ Ma-ri-a, xin hãy giúp con, khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành, trong lòng con chẳng khi nào sờn.

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người

Lời Chúa trích sách Ai-ca (Ac 3, 32)

“Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi: có làm khổ, Người cũng xót thương, vì Người vốn từ bi cao cả”.

Suy niệm

Gần đến đồi Cal-va-ri-ô là nơi Chúa chịu hiến tế vì tội lỗi loài người chúng ta. Chúa đã kiệt sức, rã rời, cây Thánh giá giờ đây đã vượt quá sức chịu đựng, đã quật ngã Ngài xuống đất thêm một lần nữa. Tuy nhiên, Chúa đã gắng sức trỗi dậy và quyết tâm đi lên đồi Cal-va-ri-ô. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta có ý định bỏ cuộc, rút lui trước những khó khăn của hội? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa, trên hành trình theo Chúa, có những lúc chúng con cũng bị sa đi – ngã lại nhiều lần, chán nản, mệt mỏi và muốn buông xuôi. Xin Chúa thêm sức, ban ơn, giúp chúng con nhận ra sự yếu hèn của mình, để chúng con khiêm tốn hơn, biết noi gương Chúa: dù kiệt sức tàn hơi, dù gục ngã nhiều lần, vẫn can đảm trỗi dậy bước tiếp cuộc hành trình theo Chúa. Amen.

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 10. Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 27, 33-36)

“Đóng đinh Người vào Thánh giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được”.

Suy niệm

Trên đồi Cal-va-ri-ô, Chúa Giê-su không những trút bỏ mọi vinh quang và danh dự, nhưng còn lột bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian. Chúa cả vũ trụ Trời Đất, giờ đây không còn một mảnh vải che thân. Đức Giê-su đã hiến thân hoàn toàn để làm lễ toàn thiêu chuộc tội cho thiên hạ. Chính trên cây thánh giá, Chúa đã dạy chúng ta phải biết lột bỏ hết mọi sự, chỉ biết bám chặt lấy Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta công kích, vu khống lẫn nhau? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã từ bỏ mọi vinh quang và danh dự của vị Vua trời đất, để mặc lấy thân nô lệ của loài người. Xin cho mọi thành viên trong các hội đoàn chúng con biết học nơi Chúa sự nghèo khó, biết quan tâm đến mọi người, biết chia sẻ cho nhau cả về vật chất lẫn tinh thần để làm sáng danh Chúa. Amen

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 11. Mẹ Ma-ri-a trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 23,33)

“Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào Thánh giá”.

Suy niệm

Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giê-su đã tự nguyện hiến tế chính mình chịu đóng đinh vào Thánh giá. Bàn tay Chúa thường đưa ra để chúc phúc, thì giờ đây lại bị đóng chặt vào cây Thánh giá. Đôi chân Chúa đã từng rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm những người tội lỗi và đưa họ trở về cùng Chúa, thì giờ đây lại bị đinh sắt đóng thâu qua. Môi miệng Chúa thường ban lời dạy dỗ, an ủi và khích lệ thì giờ đây lại phải nếm giấm chua mật đắng. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta đóng đinh các thành viên trong hội? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đóng đinh tính xác thịt của mình vào cây Thánh giá. Nghĩa là từ này chúng con biết dứt khoát từ bỏ những tính hư, tật xấu còn tồn tại trong cách sống của mỗi người chúng con, để chúng con thực sự yêu Chúa và tha nhân, không bao giờ đóng đinh người khác vào Thánh giá. Amen

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 12. Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 19, 30)

Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!”. Rồi Người gục đầu xuống trút hơi thở”.

Suy niệm

Cái chết của Chúa trên Thánh giá minh chứng cho lời Ngài dạy: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng cho người mình yêu”. Đối với những người không có Đức tin, chết là điểm kết của kiếp người. Nhưng Đức Giê-su đã dùng chính cái chết của mình để mạc khải một tình yêu cứu độ, đồng thời khai mở cho chúng ta con đường tiến về sự sống đời đời. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta dám hi sinh lợi ích cá nhân để xây dựng hội đoàn? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mỗi người trong các hội đoàn chúng con luôn biết quý trọng ơn cứu chuộc mà Chúa đã trả bằng giá máu. Xin cho chúng con biết chết đi cho tội lỗi của mình bằng việc hoán cải và đổi mới con người, để mai sau chúng con cũng được vào Nước Trời hưởng niềm vui, hạnh phúc cùng với Ngài. Amen.

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 13. Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 19, 38)

“Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống”.

Suy niệm

Đám đông đã đi rồi; tiếng ồn đã dừng lại. Mẹ đứng lặng lẽ với một trong những người bạn của Chúa Giê-su và nhìn lên thi thể của Đấng Cứu Độ là Con của Mẹ. Sau đó, hai người đàn ông lấy xác Người từ cây Thánh giá và đặt vào trong tay Mẹ. Trái tim Mẹ giờ đây như gươm sắc đâm thâu. Tuy nhiên, Mẹ vẫn tin tưởng rằng: Nhờ cái chết của con Mẹ mà những ai tin vào Con của Mẹ sẽ được sự sống đời đời. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta biết tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa trong những lúc gặp khó khăn? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa, trên hành trình Thánh giá, Mẹ Ma-ri-a đã dạy cho chúng con bài học về lòng tín thác và cậy trông vào Chúa. Xin cho những ai đang sống trong đau khổ, trong tuyệt vọng, không tìm được lối thoát, luôn biết noi gương Mẹ sống trọn niềm tín thác vào lòng thương xót vô lượng của Chúa. Amen

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 14. Nguyện xin Giê-su thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.

 

Chủ sự (xông hương + hát): Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 27, 59)

“Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông”.

Suy niệm

Cái chết của Chúa đã dạy chúng ta bài học về định luật của sự sống và sự chết. Cái chết của Chúa không phải là một dấu chấm hết nhưng là một dấu chấm hỏi? Và sự Phục Sinh của Chúa là lời đáp cho câu hỏi đó. Vì sự chết không thể cầm giữ Đấng là Sự Sống, sự chết không thể thắng được Đấng là Tình Yêu. Trong đời sống hội đoàn, đã bao lần, chúng ta biết loan tin mừng Phục Sinh bằng những hành động yêu thương? (thinh lặng vài giây)

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hoàn thành sứ mạng của Chúa cách trọn hảo tràn đầy tình yêu và lòng thương xót. Xin Chúa giúp mỗi thành viên trong các hội đoàn chúng con biết hoàn tất đời mình trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Amen

Chủ sự (hát): Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

KINH KÍNH THÁNH GIÁ

Con lạy Thánh Giá, con kính Thánh giá. Thánh giá là phép mầu nhiệm của lòng thương xót vô cùng: Đấng hằng sống đã chịu chết, cho người chết được sống.

Thánh giá là bàn thờ Đức Chúa Con dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha.

Thánh giá là giường Chúa muôn vật nằm khi tắt thở.

Thánh giá là cờ Vua Cả toàn thắng đã cứu chúng con cho khỏi tay ma quỷ.

Thánh giá là tàu vượt sang qua biển, đem chúng con đến nơi vĩnh phúc.

Thánh giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào.

Lạy cây Thánh giá, từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bầy cùng cây Thánh giá.

Lạy Chúa nằm trên cây Thánh giá chịu chết vì chúng con. Amen

* Chủ sự xông hương Tượng chịu nạn hoặc Thánh Giá.

PHÉP LÀNH SAU KHI ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con vừa cùng với Chúa bước đi trên chặng đường Thánh giá, với xác tín đường Thánh giá là đường tình yêu, đường dẫn tới ơn cứu độ. Xin thêm sức để chúng con kiên tâm bền lòng vác Thánh giá đời mình theo Chúa trong sự “đồng tâm nhất trí” với nhau, và cố gắng thánh hóa bản thân mỗi ngày, để không ngừng “làm mới đức tin, tình yêu và hy vọng” trong các hội đoàn của Tổng Giáo phận Hà Nội chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.               

Cộng đoàn: A-men.

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em
Cộng đoàn: Và ở cùng Cha
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Cộng đoàn: Amen

* Tùy nghi có thể hát thêm 1 bài hát.

III. PHỤNG CA ĐÀNG THÁNH GIÁ

Người soạn: Chủng sinh Joey Bui

https://www.tonggiaophanhanoi.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *