Mẹ Vô Nhiễm

 

Mẹ Vô Nhiễm

 

Mẹ vô nhiễm tội truyền
Ơn Chúa trời thương ban
Muôn đời trước tôn nhan
Cõi trời thiêng miên viễn

Thiều quang luôn soi chiếu
Lung linh ánh trăng rằm
Tỏa sáng cõi nhân trần
Che đoàn con yêu dấu

Lòng con suy sao thấu
Ơn vô nhiễm tội truyền
Như sao sáng tinh tuyền
Kính mừng muôn ơn phúc

Mẹ tràn đầy nhân đức
Ơn trinh khiết vẹn toàn
Cung lòng đã cưu mang
Con Chúa trời giáng thế

Sửa hồn nay xin đến
Cung chúc Mẹ tuyệt vời
Ơn Thánh Thiện sáng ngời
Với đặc ân vô nhiễm.

08/12/2014
Vanang68