Một Vài Chân Lý Cuộc Đời …

 

Một Vài Chân Lý Cuộc Đời …

Xem slides xin click tại đây

Không ai có thể làm bạn bực mình trừ phi bạn cho phép.

Mức độ hạnh phúc của ta, tùy nơi ta quyết định

Ngưng cố gắng là ngưng thành công.

Nỗ lực bao nhiêu, thành đạt bấy nhiêu.

Đời là cuộc hành trình chứ không phải là mục tiêu,
hãy hưởng thụ cuộc du ngoạn

Sai lầm lớn nhất trần gian là nghĩ rằng :
“Tôi sẽ hạnh phúc khi đạt điều tôi muốn”

Cách tốt nhất để thoát khỏi khó khăn là giải quyết nó

Nếu không khởi hành chắc chắn là bạn không thể đến.

Cuộc sống đang diễn ra chứ không phải là đã qua.