Một vài hình chung của Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

Một vài hình chung
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

Nhân dịp Mừng Kim Khánh, xin gửi đến cộng đoàn
sưu tập một vài hình chung của Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam.
(Có thề bấm view images để xem hình lớn.)

Tĩnh tâm Tỉnh Dòng 2016

Khai mạc năm Kim khánh Tỉnh Dòng 18.3.2016

Khai mạc Năm Thánh Dòng 11.2015

Bế mạc Tỉnh hội 2015

Ngày Gia Đình Đa Minh 2014

Bế mạc Tỉnh hội 2011

Mừng Tỉnh dòng 40 năm (17.3.2007)

Bổn mạng Tỉnh dòng 15.9.2007

Bổn mạng Tỉnh dòng 15.9.2004

Mừng 30 năm Tỉnh Dòng 15.9.1997

Đón BTTQ Damian Byrne tháng 12.1991

Bế mạc Tỉnh hội 1990

Ngày thành lập Tỉnh Dòng 18.3.1967

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *