Mừng Kính Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, Bổn Mạng Liên Huynh Phước Thành, Giáo Phận Phú Cường

Thánh lễ mừng Bổn mạng được Ban Phục Vụ Liên Huynh tổ chức tại Giáo xứ Phước Vĩnh, thứ Ba, ngày 26/11/2019.

Vào lúc 9 giờ, phần giao lưu Cha Giuse Hà Đình Tuấn OP (đại diện Cha Đặc trách HĐGP) huấn từ về đề tài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Vào lúc 10 giờ phần Thánh lễ do Cha Hilariô Nguyễn Đoàn Thanh Phong (Linh hướng Liên huynh) chủ tế). Cùng đồng tế có quý Cha trong Hạt Phước Thành. Trong thánh lễ cũng có sự hiệp  thông huynh đệ của Ban Phục Vụ Liên Huynh Tây Ninh, Liên Huynh Lạc An, Huynh Đoàn An Phú ,cùng khoảng 200 anh chị em đoàn viên Đa Minh.

Đaminh Nguyễn Thanh Thiện

Ttruyền thông HĐĐM GP. Phú Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *