Mừng lễ thánh Têrêsa Hài Đồng

 

Mừng lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Xem slides xin click tại đây

Khi nguyện ngắm, những khát vọng của em làm cho em bị đau khổ giày vò

Em thấy rằng không phải ai cũng có thể làm tông đồ, ngôn sứ hay thầy dạy

Em thấy rằng Hội thánh gồm nhiềuphần tử khác nhau

Em nhớ lời thánh Phaolô :
“Anh em hãy tha thiết kiếm tìm những ơn cao trọng nhất…
… Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả.
Mọi ơn hoàn hảo nhất chẳng là gì, nếu không có tình yêu…
Và đức ái là con đường tuyệt hảo chắc chắn dẫn tới Thiên Chúa

Em muốn thấy mình có mặt trong mọi phần chi thể của Hội Thánh

Em hiểu rằng Hội Thánh có một Trái Tim
và Trái Tim đó bừng cháy tình yêu

Em hiểu rằng chỉ có tình yêu
mới làm cho các phần tử Hội Thánh hoạt động …
Và tình yêu bao trùm mọi ơn gọi

Ôi GIÊSU, tình yêu của con !
Ơn gọi của con, chính là TÌNH YÊU

Trong lòng Hội Thánh, Hiền Mẫu của con,
con sẽ là TÌNH YÊU

Như thế, con sẽ là tất cả…