Nếu biết sống có Chúa trong tôi (07.08.2017– Thứ Hai tuần XVIII Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mt 14,13-21

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 

13 Khi ấy, được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” 18 Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

1. Ghi nhớ: Đức Giêsu bảo: “Họ không cần đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” . Các ông đáp: “ Ở đây, chúng con chỉ có vẻn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá!” (Mt 14, 16-17). 

2. Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay nói rõ, năm chiếc bánh và hai con cá là bánh người nghèo, các môn đệ không thể nào giải quyết được cho mọi người ăn. Nhưng Chúa Giêsu lại muốn làm phép lạ từ số bánh đó và  hai con cá. Hàm ý chỉ về con người, tự nhiên không làm làm được gì. Nhưng đối với Thiên Chúa mong muốn con người biết sống hiến dâng, sống cho đi,  từ đó Người  sẽ thực hiện ý muốn của Người trong chúng ta.

“Chính anh em hãy cho họ ăn”. Lời Chúa luôn nhắc nhở chúng ta, nhưng cuộc sống ngày nay biết bao khó khăn, nghèo khó, có lúc chúng ta cũng bế tắc, buông xuôi, phó mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy hay trôi nổi. Qua bài Tin Mừng hôm nay chính phép lạ Chúa làm đã gợi mở cho chúng ta, biết chạy đến cùng Người, tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa. “Năm chiếc bánh và hai con cá” đã nói lên tấm lòng chân thành của con người trải qua mọi thời đại. Cuộc sống chúng ta dù bấp bênh khó khăn, nhưng đối với Thiên Chúa là trên mọi sự trên trần gian, nhưng đồi với Ngài phép lạ nhẹ như tơ, nhưng Ngài vẫn cần đến lòng tự nguyện, quảng đại của từng người, dù lòng quảng đại đó thật nhỏ nhoi trong khiêm tốn đến với tha nhân.

Đó cũng là điều Thiên Chúa mong chờ nơi mỗi người,  người Kitô hãy là môn đệ của Chúa ra đi loan báo Tin Mừng, bằng một tình yêu thật sự của Chúa Kitô, loan báo bằng việc làm, cách  sống  trên tương quan với  gia đình, xã hội hay cộng đoàn hay cho đi bằng  chính mạng sống mình. Và Chúa nói: “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt 10,34)

Vì thế, người Kitô hữu trong tinh thần phục vụ tha nhân, đôi lúc gặp nhiều vấn nạn khó khăn về mọi mặt, có thể nói: “lực bất tòng tâm”. Lòng muốn, nhưng sức không theo được, sức không đủ để làm điều lòng mình muốn. khởi sự nhưng không đạt được kết quả như ý muốn. Để có lúc buông xuôi theo dòng đời. Trong bất cứ việc gì chúng ta làm để phục vụ tha nhân, dù chỉ vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá chúng ta vẫn có thể chia sẻ lòng khoan dung và độ lượng của Đức Kitô trong tinh thần huynh đệ để nối kết rộng tình bằng hữu của Thiên Chúa đến với mọi người. Thế nên, Thiên Chúa đã nhận năm chiếc bánh và hai con cá từ các môn đệ và dâng tiến lên Chúa Cha để dâng lời chúc tụng, biến chúng thành những của lễ có giá trị vĩnh cửu trường tồn.

Một khi chúng ta làm một công việc gì, nếu biết đây hiến dâng , trao phó trọn vẹn  vào bàn tay nhân từ của Thiên Chúa, thì sự tin tưởng vào bữa ăn lạ lùng “ai nấy đều ăn no nê” mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại, thì mọi việc  trong cuộc sống “nếu biết sống có Chúa trong tôi”, tôi sẽ sống chu toàn sứ mạng của người Kitô hữu nói chung, và cũng là cách riêng cũng là sống trọn vẹn với sứ mạng của người giáo dân Đa Minh, tin chắc ân sủng của Thiên Chúa sẽ bao phủ trọn vẹn trên chúng ta.

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết “sống có Chúa trong con”, là  biết sẻ chia những nhu cầu cấp thiết cho anh chị em đang sống bên cạnh mình. Amen.

M.Liên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *