Ngày 04.10: Được đóng ấn để hưởng niềm vui Thiên Đàng

04/10/14 Thứ Bảy đầu tháng tuần 26 TN

Th. Phan-xi-cô Át-xi-di 

Lc 10,17-24

Được đóng ấn để hưởng niềm vui Thiên Đàng

“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên của anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)

Suy niệm: Các nhà tâm lý khám phá ra rằng khi lòng con người tích cực hướng về đâu thì trong lòng họ sẽ phát sinh một năng lượng dồi dào giúp họ phát triển tối đa khả năng của mình và đạt được những thành công khác nhau trong lĩnh vực đó.

Nước Trời được bắt đầu bằng việc loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, tẩy trừ các thần ô uế, nhưng mục đích cao nhất của tất cả những việc đó là để con người được hiệp thông với chính Thiên Chúa trong hạnh phúc viên mãn. Các môn đệ hết sức hào hứng khi đạt được kết quả không ngờ trong việc loan báo Tin Mừng: Cả ma quỷ cũng phải khuất phục các ông. Chúa mời gọi họ hướng tới niềm vui cao hơn: niềm vui vì tên các ông được ghi khắc trên trời để các ông phát triển hết mức khả năng của mình và nhắm đến những thành quả cao cả hơn nữa trong công việc tông đồ.

Mời Bạn: Đâu là những kết quả trong hoạt động mà bạn tham gia để rao giảng Tin Mừng? Đó là những dấu chứng bạn đã được đóng ấn niềm vui ơn cứu độ. Bạn hãy khắc ghi niềm vui ơn cứu độ để lòng bạn tràn đầy một dòng năng lượng giúp bạn vui sống và loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Chia sẻ: Chia sẻ về cách rao giảng Tin Mừng bằng sự lôi cuốn của niềm vui ơn cứu độ trong cuộc sống của người tín hữu.

Sống Lời Chúa: Hãy luôn nhủ thầm rằng tên con đã được ghi trên trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con tạ ơn Chúa. Xin khắc ghi trong trái tim con niềm vui ơn cứu độ. Amen.