Ngày 05.07.2015: Chúa nhật XIV Thường Niên

CHÚA NHẬT 05. 07. 2015
Mc 6, 1 – 6

1. Ghi nhớ:“Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin” (Mc 6,6).

2. Suy niệm: Việc Chúa Giêsu bị khước từ nơi quê hương Nazarét của mình nói lên rằng hiệu quả của Tin Mừng Chúa Giêsu rao giảng tuỳ thuộc vào thái độ của người nghe: tín nhiệm, hoài nghi hay thống hối. Vì Chúa Giêsu có nguồn gốc tầm thường, nên đám đông đồng hương đã có cái nhìn sai lệch về con người Chúa Giêsu. Họ khinh thường về nguồn gốc, nên đã không nhận ra uy quyền của Người. “Họ vấp phạm vì Người”. Là kitô hữu, chúng ta cần cảnh giác thái độ “gần chùa gọi bụt bằng anh”, chống đối Giáo Hội, khinh thường luật Chúa; nhưng cần phải nỗ lực đào sâu đức tin bằng cách vâng phục, học hỏi, tìm hiểu Lời Chúa mỗi ngày một hơn.

3. Sống Lời Chúa: Sống trong Hội Thánh, trước hết cần phải vâng phục Hội Thánh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có tâm tình khiêm tốn của Mẹ Maria, đón nhận ý Chúa ngay cả khi chưa thấu hiểu được ý Ngài. Amen.