Ngày 06.12.2015: Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

CHÚA NHẬT II MV: 06. 12. 2015
Lc 3, 1 – 6

 

1.Ghi nhớ:“Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,6).

2.Suy niệm: Giáo hội đặt bài Tin Mừng hôm nay trong bầu khí Mùa Vọng để mời gọi chúng ta sám hối, cải thiện đời sống, đón nhận Chúa đến trong hiện tại bằng ơn thánh và chờ đợi Chúa đến trong tương lai của mỗi người là giờ chết. Vì thế, chúng ta chỉ có thể nghe tiếng Chúa, gặp gỡ Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, mỗi khi chúng ta biết sống những giây phút của “hoang địa” bằng những hình thức tĩnh tâm, suy gẫm, cầu nguyện và thinh lặng trước những lo lắng của thế gian.

3.Sống Lời Chúa: Hãy ”Lấp mọi hố sâu”: là hàn gắn mọi chia rẽ hận thù. Hãy “bạt mọi núi đồi” là từ bỏ tính cố chấp, kiêu căng, tự mãn.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sám hối trước những lỗi lầm trong cuộc sống. Và xin cho con biết quay về với Chúa với một tấm lòng hoán cải thật sự. Amen.