Ngày 08.08.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XVIII Thường Niên

THỨ BẢY: 08. 08. 2015
Mt 17, 14-20

1. Ghi nhớ: “Người nói với các ông: “ Tại anh em kém tin ” (Mt 14,20a).

2. Suy niệm: Lý do các môn đệ Đức Giêsu không làm được những việc Ngài làm là vì các ông chưa đủ mạnh trong đức tin. Nói cách khác, các ông chưa hiệp thông và hiệp nhất với Thầy mình cho đủ. Đức tin khi đã đủ lớn rồi thì nó sẽ có sức mạnh và sức biến đổi lạ lùng. Chính Đức Giêsu đã nói: “ Nếu có ai nói với núi này: dời chỗ đi, nhào xuống biển! ” mà trong lòng chẳng chút nghi nan thì sẽ được ban cho (Mc11,23). Biết bao nhiêu chuyện dang dở, thất bại hay không được đáp ứng trong cuộc đời ta đều do ta kém lòng tin. Không tin vào mình và nhất là không tin vào Chúa. Hãy lo tăng trưởng đức tin và bám lấy Thiên Chúa. Hãy tin rằng: “ Không có gì mà Thiên Chúa không làm được ” (Lc 1,37). Cuộc sống của chúng ta chỉ thật sự có ý nghĩa và thực sự lớn lên khi ta có đủ niềm tin. Vì vậy mỗi người hãy biết hâm nóng niềm tin mình mỗi ngày trong tình yêu Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Năng lãnh các Bí tích để nuôi dưỡng đức tin.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một bảo vật vô giá là đức tin. Xin cho chúng con luôn biết ý thức giá trị cao quý của đức tin để không ngừng làm cho nó lớn mạnh lên. Amen.