Kính Thánh Đa Minh Linh Mục (08.08.2015)

https://youtu.be/4pqM_ZSb8Wg

Thứ bảy: 08.08.2015
Kính Thánh Đa Minh Linh Mục
Mt 17, 14-20

1.Ghi nhớ: “Nếu anh có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này:  “rời khỏi đây, qua bên kia!”, nó cũng sẽ qua” ( Mt 17, 14-20)

2.Suy niệm:

Đức tin có thể hoán cải con người tội lỗi trở thành con cái Thiên Chúa , đức tin phát xuất từ việc làm tầm thường trong đời sống trở thành giá trị vĩnh cửu đời đời, đức tin giúp chúng ta có cái nhìn lạc quan tin tưởng mọi biến cố, hoặc từ một người không có đức tin trở thành có một niềm tin vững mạnh.
Thánh Đa Minh Đấng Tổ Phụ sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết mà chúng ta mừng kính hôm nay, Ngài đã nhiệt thành truyền giảng Tin Mừng và chống lại bè rối Albigense ở miền Nam nước Pháp vào đầu thế kỷ thứ XIII, đồng thời Ngài với một niềm tin một lòng sốt sắng kính mến Chúa và khao khát mãnh liệt ơn cứu rỗi các linh hồn. Vì thế noi gương Thánh Đa Minh chúng ta luôn biết củng cố niềm tin để nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa.

3.Sống Lời Chúa:

Sống trong niềm tin để nhận ra có Chúa luôn hiện diện

4.Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin ban thêm cho con niềm tin để nhờ đó vững vàng thắng vượt gian nan trong cuộc sống A.men.