Làm theo ý Cha Ta trên trời (21.07.2020 – Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Tin Mừng: Mt 12,46-50

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Làm theo ý Cha Ta trên trời (21.07.2020 – Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên)

“Ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy.” (Mt 12, 50).

Thấy Chúa Giê-su tận tâm tận lực cho Tin Mừng, Mẹ và anh em Người tỏ ra quan tâm, lo lắng, muốn tìm cách nói chuyện với Người, nhưng không thể. Và Người nói: “Ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

Người không phủ nhận tương quan huyết nhục mẫu tử, huynh đệ, họ hàng, nhưng Người muốn chúng ta thấu hiểu một tương quan quý giá hơn, cao trọng hơn, đó là tương quan trong Gia Đình của Thiên Chúa. Mối tương quan thiêng liêng này dành cho những ai thực hiện ý của Chúa Cha. Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta được sinh ra và được vui sống trong tình gia đình nhân loại.

Hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì trong Đức Giê-su, Trưởng Tử của Thiên Chúa, chúng lại được nối kết với nhau, được trở thành huynh đệ với nhau trong Gia Đình Thiên Chúa. Điều kiện để trở thành thành viên chính thức trong gia đình Thiên Chúa là làm theo ý Chúa Cha trên trời. Ý của Chúa Cha đã được mạc khải trọn vẹn nơi Đức Giê-su, nơi Tin Mừng Người rao giảng, nơi cuộc sống Tin Mừng Người đã sống. Bởi vậy, người nghe và sống Lời Chúa Giê-su dạy, chính là người trong nhà của Thiên Chúa. Và người nhà của Thiên Chúa phải yêu thương đoàn kết, mới thực sự là làm vui lòng Cha chung của họ. Ai thực hành Lời Chúa thì sống tình thương nhau như huynh đệ trong nhà. Ai không sống tình huynh đệ thiêng liêng trong gia đình Thiên Chúa, thì đó là dấu hiệu cho biết họ không thực hành Lời Chúa, hoặc nếu có, thì việc thực hành cũng chỉ là chuyện làm phim, chuyện đánh bóng, trang điểm mình mà thôi.

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hiện Lời Chúa, sống tình huynh đệ cho đẹp lòng Cha trên trời. Amen.

BCT

 

Hãy biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa (23.07.2019)

Trong bài Phúc Âm hôm nay, thánh Matthêu cho chúng ta biết khi Chúa Giêsu đang giảng Lời Chúa cho dân chúng, thì những người bà con của Chúa đến gặp Ngài và họ thưa rằng: “Kìa! Mẹ Ngài  và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Chúa Giêsu đã tỏ ra coi trọng những người đang lắng nghe Ngài giảng dạy, Ngài nói: “Đây là mẹ Ta và là anh em Ta”. Như vậy Chúa đã xác định những ai nghe và làm theo ý của Ngài chính là thành viên thật sự trong gia đình của Ngài.

Lời Chúa dạy, chúng ta cần biết

Đem thực hành tha thiết nhiệt tâm

Nếu nghe mà chẳng biết làm

Thì cũng vô ích chẳng mang lợi gì

*

Cây mà tốt, tất thời trái tốt

Người nhân lành: mấu chốt thẳng ngay

Lắng nghe tuân giữ Lời Thầy

Thực thi Ý Chúa, tràn đầy niềm vui

 

Chúa Giêsu đã cho biết về gia đình của Ngài. Gia đình này có những người thân yêu máu mủ, ruột thịt đang đứng ngoài kia. Ngài cũng có một gia đình mới đang ngồi trong này, đang chăm chú lắng nghe lời Ngài. Đức Giêsu không coi thường hay loại bỏ gia đình ruột thịt. Nhưng Ngài cho thấy Ngài còn có một gia đình lớn hơn nhiều, một gia đình gồm những người rất khác nhau về nhiều mặt, nhưng lại cùng muốn thi hành ý Thiên Chúa trong cuộc sống của họ.

Tấm lòng tốt, khiến ta làm tốt

Sống chân thành, không ngớt tụng ca

Để cho tâm trí thật thà

Nói lời chân thật mặn mà nghĩa nhân

*

Theo ý Chúa, ân cần xây dựng

Nhà vững vàng sử dụng dài lâu

Đặt trên đá tảng hàng đầu

Gió mưa, bão lũ dãi dầu chẳng lay 

 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta được diễm phúc là anh chị em với Chúa thì phải biết chăm lo thi hành Thánh ý của Chúa Cha; mà ý muốn của Chúa Cha là muốn cho mọi người được ơn cứu độ. Vì thế chúng ta càng lưu tâm chăm lo thánh hóa bản thân mình và thánh hóa tha nhân, thì chúng ta càng thuộc gia đình của Thiên Chúa hơn.

Nghe Lời Chúa, hãy mau thực hiện

Cả trí lòng ước nguyện cậy tin

Chúa luôn che chở giữ gìn

Thưởng công bội hậu phúc vinh Thiên Đàng

 

Lạy Chúa! Chúa đã quy tụ biết bao người lại thành một gia đình đức tin, để họ biết lắng nghe và thực hành ý Chúa. Xin cho chúng con cũng được trở nên gia đình của Chúa, để chúng con cùng nhau xây dựng một thế giới hiệp nhất và yêu thương, giúp cho mọi người biết nhìn nhận nhau là anh em và tôn thờ Chúa trên hết mọi sự. Amen.  

 

HOÀI THANH

Xin như Chúa muốn… (24.07.2018)

 

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.

Khi nói như thế, Chúa Giê-su không có ý khước từ tình mẫu tử giữa Người với Ðức Ma-ri-a. Nhưng Chúa muốn nêu rõ một thực tại: Ðức Ma-ri-a đã thật sự trở nên Mẹ của Người. Vì suốt cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã trung tín giữ trọn lời thưa xin vâng theo thánh ý Chúa đến giây phút đứng dưới chân thập giá. Từ đó, toát lên một sự thật: Càng sống theo Lời Chúa, càng kết hiệp với Chúa qua bí tích thánh thể con người càng nhận ra sự cần thiết trong tương quan giữa mình với tha nhân và sẵn sàng đón nhận tha nhân như người anh em trong cùng một gia đình của Chúa.

Lạy chúa, đôi khi con cảm thấy mệt mỏi với chính niềm tin của bản thân con; con cảm thấy khô khan trong những  lúc nguyện cầu; và con luôn hoài nghi với tất cả mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống này. Con cảm thấy đau đớn trước mọi sự, dẫu biết rằng mọi sự luôn chứa đựng niềm vui và hy vọng.

Con biết Chúa không muốn con mặc cảm tội lỗi, nhưng làm thế nào con có thể không cảm thấy lỗi tội khi con nhận thấy rằng tình yêu của con dành cho Chúa hôm qua mạnh mẽ nhiệt thành hơn hơn ngay hiện tại và bây giờ.

Lạy Thánh thần Chúa, xin hãy đến bên con.

Xin Người đuổi khỏi người con sự thờ ơ.

Xin Người tha thứ những nhỏ nhen và ích kỷ trong tâm trí con.

Xin Người cất khỏi trong con cảm giác chán chường với Lời của Người.

Xin Chúa lấp đầy trong con lòng nhiệt thành và cậy trông vào tất cả những gì Người đã quan phòng và dành sẵn cho con… Amen.

 

CÁT BIỂN

Người một nhà… (19.07.2016)

 

Kitô giáo là Đạo của Lời. Lời của Thiên Chúa nói với nhân loại đã nhiều lần, và qua nhiều cách thế khác nhau (x. Hr 1,1-2). Để khi lắng nghe Lời của Người, con người ta nhận ra và biết đựoc mình là người ở gần với Thiên Chúa; không phải người xa lạ. Nhưng là người một nhà của Thiên Chúa, là đồng hương với các thánh (x. Ep 2,13; 19-22).

Chính vì lẽ đó, ngoài tình nghĩa gia đình, quan hệ huyết thống tự nhiên, người Kitô hữu còn thuộc về một gia đình thiêng liêng nữa – Gia đình của Thiên Chúa. Và mỗi người Kitô hữu chính là con cái của Thiên Chúa, và là người thân trong gia đình của Người; qua dấu chỉ biết nhận ra thánh ý Chúa và thi hành thánh ý đó mỗi ngày (x. Mt 12, 50).

Thế nhưng, muốn làm người thân của Chúa không dễ chút nào, vì “Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn… Ai hiểu thấu thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống” (Kn 9, 13-18)

Nhưng thật may mắn cho loài người chúng ta, là cuối cùng Thiên Chúa đã nói với loài người bằng chính Con Một của Người – Đức Giêsu Kitô – Chính nhờ Đức Giêsu đến trong trần gian này để nói cho mọi người biết và sửa lại mọi đường lối trần gian cho ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa. Để từ đây hễ ai Lời là nghe Thiên Chúa, và hễ ai làm theo những gì Lời đã nói thì được tháp nhập vào gia đình Thiên Chúa… Ôi, thật là hạnh phúc dường bao!

Hôm nay, Tin Mừng đã quả quyết chỉ có việc lắng nghe và thi hành Lời Chúa mới thực sự làm cho con người được đi vào quan hệ mật thiết thân tình với Thiên Chúa.

Mẹ Maria chính là mẫu gương luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng đáp trả Lời Chúa. Ước gì mỗi Ktô hữu biết chạy đến với Mẹ Maria như người Mẹ thân thương của nhân loại; mỗi người cũng hãy đón nhận người khác như người anh chị em mình trong cùng một gia đình của Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết lắng nghe, ghi nhớ, và thi hành Lời Chúa như Mẹ để con cũng được xứng đáng là những anh chị em của Chúa. Amen.

 

CÁT BIỂN

THỨ BA 21. 07. 2015
Mt 12, 46 – 50

1. Ghi nhớ: “ Phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ Tôi ” (Mt 12,50).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho những người biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Những người này được Chúa coi những người ruột thịt trong gia đình thiêng liêng của Chúa. Và những ai thuộc về gia đình này thì chắc chắn sẽ được hưởng hạnh phúc và vinh quang với Ngài trong nước của Ngài. Đức Maria chính là mẫu gương tuyệt vời của việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Mẹ đã đón nhận Lời Chúa với thái độ vâng phục và yêu mến cách trọn vẹn. Chúng ta hãy học với Mẹ để chúng ta cũng xứng đáng là những người anh em của Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Đọc và suy gẫm Lời Chúa.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp và sức mạnh cho chúng con để chúng con can đảm sống Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *