Ngày 09.04: Cách hiện diện mới

09/04/15 Thứ Năm tuần Bát Nhật PS
Lc 24,35-48

Cách hiện diện mới

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” (Lc 24,48)

Suy niệm: Khi đồng hành với hai môn đệ Em-mau và khi bẻ bánh trước mặt các ông, Chúa Phục sinh từ nay muốn cho thấy một cách hiện diện mới của Ngài: cùng đi đường, cắt nghĩa Kinh thánh, cử hành nghi thức bẻ bánh và sai các môn đệ đi làm chứng cho Ngài. Nói là mới vì những việc này không còn hạn hẹp trong khung cảnh đền thờ, cũng không đóng khung trong phạm vi địa lý là đất nước Do Thái lúc Chúa còn ở với các môn đệ. Cách thức hiện diện mới này sẽ được Chúa long trọng nhắc lại trước khi Người lên trời, và trở thành mệnh lệnh cho mọi kẻ tin vào Ngài, khai mở thời đại rao giảng Tin Mừng cho đến ngày tận thế. Công cuộc Tân Phúc Âm Hóa mà Giáo Hội đang theo đuổi chính là làm mới lại nhiệt tình tông đồ này để mọi người nhận ra Chúa Phục Sinh đang hiện diện giữa nhân loại, trong mọi tình huống của cuộc sống.

Mời Bạn: Bạn có tin vào cách thức hiện diện mới ấy không? Có thể bạn nghi ngại như hai môn đệ Em-mau, nhưng dần dần theo thời gian, cùng với những trải nghiệm đức tin, bạn nhận ra Chúa đang hoạt động với bạn, cùng bạn tiếp tục đi đến với anh chị em.

Chia sẻ: Hãy chia sẻ động lực giúp bạn làm việc tông đồ hiện nay cho người trong nhóm. Thiếu động lực này (làm chứng về Chúa) mọi sự sẽ như tiếng phèng la mà thôi!

Sống Lời Chúa: Tham dự thánh lễ hằng ngày, vì ở đó chúng ta sẽ “nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ở lại với chúng con “vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn,” để chúng con có đủ sức mạnh làm chứng cho Chúa Phục Sinh.