Ngày 10.10: Đứng về phía Chúa Giê-su

10/10/14 Thứ Sáu tuần 27 TN

Lc 11,15-26

Đứng về phía Chúa Giê-su

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,20)

Suy niệm: “Đau khổ, thất bại, cô đơn, muộn phiền, thất vọng, và cái chết gắn liền với hành trình cuộc đời, nhưng Nước Thiên Chúa sẽ chiến thắng tất cả những điều kinh khủng này. Không sự dữ nào có thể chống lại ân sủng mãi mãi” (B. Manning). Từ ngày Đức Giê-su khai mở Nước Thiên Chúa, Nước của Xa-tan bị đẩy lùi. Với quyền năng của một vị Thiên Chúa, Ngài xua trừ quỷ khỏi con người, Ngài chiến đấu chống lại mọi hình thức sự dữ nơi con người: bệnh tật, đau khổ, thất vọng, tội lỗi… Nước Thiên Chúa ấy đã khai mở, nhưng chưa thành toàn, đã có mặt nhưng chưa hiển hiện cách rõ ràng. Nhiệm vụ của ta, những công dân Nước Thiên Chúa, là tiếp tục cuộc chiến cùng với Đức Giê-su cho một thế giới không còn sự dữ.

Mời Bạn: Đừng đứng ngoài cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính chất một mất một còn này. Bạn hãy đứng hẳn về phía Đức Giê-su, với tất cả nỗ lực, cùng với Ngài xây dựng một thế giới không còn khổ đau, bệnh tật, nghèo đói, bất công, bạo lực… bằng cách tránh những hành vi xấu xa, mờ ám, cũng như qua những nghĩa cử cao đẹp, quảng đại, dấn thân cho công lý, tình thương…

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy tôi có một suy nghĩ tích cực về cuộc sống, và cố gắng thực hiện điều tích cực ấy cho một người lân cận của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt con đi từ cõi chết đến sự sống, từ lầm lạc đến chân lý. Xin hãy dẫn dắt con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến tín thác. Xin hãy dẫn dắt con đi từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hòa bình. Amen. (Mẹ Têrêxa Calcutta)