Ngày 10.11.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

THỨ BA: 10. 11. 2015
Lc 17, 7 – 10

1. Ghi nhớ: “ Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nói đã làm theo lệnh truyền sao? ” (Lc 17,9).

2. Suy niệm: Tôi vào đời với đôi bàn tay trắng. Tôi có mang gì vào cuộc đời này đâu. Tất cả đều bởi tình thương và ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Sức khoẻ, tài năng, cả sự sống của tôi đều là của Chúa. Thử hỏi tôi có gì để tự cho mình là đáng được thưởng công? Phải chăng cuộc sống con người vẫn còn qúa nhiều đòi hỏi. Họ nghĩ rằng tôi làm điều này, điều họ để được Chúa thưởng công. Thiên Chúa không muốn con người chỉ dừng lại ở liên hệ chủ tớ, làm để lãnh lương. Ngài muốn chúng ta tiến xa hơn nữa trong mối thân tình Cha-con. Cho dù ta làm gì đi nữa thì mãi mãi ta vẫn là một đầy tớ vô dụng. Vì vậy, ta đừng bao giờ nghĩ mình đã làm quá nhiều cho Thiên Chúa để rồi bắt Người phải trả lại công. Mà phải biết mỗi lần ta làm việc phục vụ Thiên Chúa đó là vinh dự và hạnh phúc của ta.

3. Sống Lời Chúa : Hãy làm cho người khác mà không mong đáp đền.

4. Lời nguyện:Lạy chúa, trên trời cao cũng như dưới đất thấp, mọi sự là bởi Chúa. Xin cho chúng con tham gia tích cực vào công cuộc sáng tạo của Chúa hầu làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.