100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi Mân Côi tại vương cung thánh đường Đức Bà Cả Roma

 Vương Cung thánh đường Đức Bà Cả tại Roma, là một đền thờ lớn nhất thế giới để tôn kính Đức Mẹ. Nếu ai có dịp đến hành hương tại Roma mà không đến viếng đền thờ này thì chưa kể là đi hành hương. Theo tương truyền thì một nhà quý tộc La Mã có ý xây dựng một thánh đường thật nguy nga để dâng kính Đức Mẹ. Ban đêm Đức Mẹ hiện ra bảo ông: sáng mai con ra khu vực đất trống ở đồi Esquilin, chỗ nào có tuyết phủ thì chỗ đó là nơi con sẽ xây cất thánh đương dâng cho Mẹ. Sáng sớm, nhà quý tộc ra thăm, thì quả nhiên một khu đất có lớp tuyết bao phủ thật. Phép lạ xảy ra vào đúng mùa hè. Ông liền cho xây một thánh đường nguy nga đồ sộ, danh xưng là thánh đường Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos). Nhà thờ này, sau bị hoả hoạn, được Đức Giáo Hoàng Liberio cho trùng tu dâng kính Đức Mẹ với danh xưng là đền thờ Đức Bà Cả, hay còn gọi là đền thờ Đức Bà chiến thắng, hoặc đến thờ Đức Mẹ xuống truyết. Theo lịch sử, thì giáo dân La Mã thường đến kình viếng và họp nhau đọc kinh Mân Côi tại đây.

Năm thánh 2000, chúng tôi đã đến kính viếng đền thờ này. Một điều rất lạ, chúng tôi thấy ai cũng đang lần chuỗi Mân Côi. Hỏi ra mới biết ai đến đây đọc kinh Mân Côi, thì được hưởng ơn đại xá. Chúng tôi cũng đã đọc rất nhiều tài liệu về sự tích đền thờ này. Trong đó có một tài liệu cho biết: trần đền thờ Đức Bà Cả, được dát toàn bằng vàng lá, do nhà thám hiểm Christopher Columbus đem từ tân Mỹ châu về dâng cúng. Quả là vĩ đại. Chúng tôi hết sức tỉ mỉ quan sát, thì thấy đúng là vàng lá thật. Cả trần nhà óng ánh màu vàng, sáng láng thật tuyệt với.

Truyện tích cũng được kể lại: hằng năm cứ đến ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời, thì có rất nhiều linh hồn đang bị giam cầm nơi luyện ngục, được Chúa cho hiện về dự thánh lễ Misa, để được giảm bớt các hình phạt trong luyện ngục. Hôm ấy có 2 bà thông gia, khi còn sống vẫn thường đi lễ với nhau tại nhà thờ này. Một bà chết trưóc. Hôm lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bà còn sống thấy bà bạn đã chết ngồi ngay trước mặt mình, đọc kinh xem lễ y như khi còn sống. Bà này nghĩ hay là bà bạn chưa chết. Lễ xong, bà theo bà bạn đã chết, đến cửa nhà thờ mới hỏi: A, em cử tưởng chị đã chết rồi, không ngờ chị còn sống. Bà bạn nói: tôi đã chết thật rồi, nhưng hôm nay Đức Mẹ cho về dự thánh lễ. Có rất nhiều linh hồn cũng được về, đang đọc kinh cầu nguyện chung quanh đây, mà người mắt trần không thấy. Chị bạn có vẻ không tin, thì bà nói: nếu chị không tin, thì sang năm, đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên Trời, chị sẽ chết. Quả thật đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời năm sau, bà bạn chết thật. 

Lời bàn : Truyện Chúa cho các linh hồn về thì rất nhiều. Nhưng tùy từng trường hợp. Có khi rất cần thiết thì Chúa cho về. Không phải linh hồn nào cũng được về. Truyện trên đây chứng tỏ Đức Mẹ cho thấy ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời là ngày lễ rất quan trọng đối với chúng ta. Ngày lễ này cũng còn là ngày lễ Bổn Mạng cho tất cả những cô, bà nào có tên thánh là Maria. Và cũng là ngày mà Đức Mẹ xuống luyện ngục yên ủi các thánh, và đem rất nhiều linh hồn về thiên đàng. Vậy khi còn sống, chúng ta cần phải luôn luôn tỏ ra lòng tôn kính Đức Mẹ. Muốn tôn kính Đức Mẹ như Đức Mẹ đã yêu cầu mỗi khi hiện ra, thì chúng ta cần phải năng lần chuỗi Mân Côi.