Ngày 11.03: Tình yêu mới đáng kể

11/03/15 Thứ Tư tuần 3 MC
Mt 5,17-19

Tình yêu mới đáng kể

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn.” (Mt 5,17)

Suy niệm: Luật mà Chúa Giê-su đề cập ở đây là Luật của Thiên Chúa ban cho Mô-sê trên núi Si-nai, là Mười Điều Răn. Luật này tóm gọn luật luân lý tự nhiên được Thiên Chúa đặt để trong lương tâm mỗi người, vì thế, Luật này có giá trị muôn thuở, tuyệt đối và đòi buộc tất cả mọi người. Mọi xáo trộn trong các mối tương quan đều do không tuân giữ Luật này. Người Do Thái tưởng Chúa Giê-su đến loan báo một Thiên Chúa nào khác và một thứ luật xa lạ. Nhưng không, Thiên Chúa mà Giê-su loan báo là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp và Lề Luật Ngài kiện toàn là Lề Luật Thiên Chúa ban. Đối với Ngài, điều cốt yếu để sống Luật Chúa trọn hảo là thi hành Luật với tình yêu, vì tất cả Luật Mô-sê và các sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn: mến Chúa, yêu người (Mt 22,40). Nơi Chúa Giê-su, tình mến Chúa và yêu người được diễn tả trọn hảo. Ngài là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và là tình yêu của con người phải có dành cho Thiên Chúa. Nếu tình yêu là chìa khóa kiện toàn Luật, thì Luật đã được kiện toàn trong Chúa Giê-su.

Mời Bạn: Mùa Chay kêu gọi bạn làm sống lại tình thân với Chúa, bằng cách chu toàn mọi luật Chúa với lòng yêu mến Chúa và tha nhân.

Sống Lời Chúa: Giúp cho người nghèo khó một món quà hay đem lời bình an cho một người đang ưu sầu, thất vọng, với lòng kính trọng và quan tâm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con lòng mến yêu Chúa nơi con được lớn mạnh thêm khi con thi hành luật Chúa.