Ngày 11.05: Giê-su, cửa và mục tử tốt lành

11/05/14 Chúa Nhật tuần 4 PS – A

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành  –  Cầu cho ơn thiên triệu

Ga 10,1-10

Giê-su, cửa và mục tử tốt lành

“Thật tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào…. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu” (Ga 10,7-9)

Suy niệm: Vào thời Chúa Giê-su, chuồng chiên không có cửa khép mở như các cửa thường dùng; thay vào đó, sau khi chiên vào chuồng, mục tử sẽ ngủ ở cổng ra vào và trở thành “cửa chuồng chiên” rất hiệu quả. Không chỉ ví mình là cửa chuồng chiên, Chúa Giê-su còn ví Ngài là mục tử tốt lành, để bảo đảm rằng, bên trong chuồng chiên mà Ngài là cửa, đoàn chiên của Ngài gặp được an toàn. Không có sự dữ hay kẻ dữ nào bên ngoài có thể vào làm hại đàn chiên, bởi Chúa Giê-su vừa là mục tử tốt lành, vừa là cửa chuồng chiên. Là mục tử tốt lành, Chúa Giê-su thí mạng để cứu độ chúng ta, giải thoát khỏi nanh vuốt sói dữ. Kẻ chăn chiên sẽ chạy trốn bỏ mặc đàn chiên khi sói dữ đến; trái lại, là mục tử tốt lành, Chúa Giê-su luôn bảo vệ đàn chiên. Là cửa chuồng chiên, Ngài gìn giữ chúng ta khỏi mọi hư mất. Trong đêm Vượt Qua tại Ai-Cập, kẻ phá hủy không thể vào được nhà người Do Thái có ghi dấu máu chiên trên cửa; thì nay, nhờ máu của Chúa Giê-su, mọi tín hữu trong đàn chiên Ngài được cứu độ.

Mời Bạn: Trong đàn chiên của Chúa, bạn sẽ được an toàn và được cứu độ. Vậy, nay bạn đang ở trong hay ngoài đàn chiên của Chúa Giê-su?

Sống Lời Chúa: Làm một việc để góp phần xây dựng Hội Thánh hoặc tham gia một công tác tông đồ để chứng minh bạn thuộc về đàn chiên của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Mục Tử tốt lành, xin cho con luôn sống trong đàn chiên của Chúa, để con được hạnh phúc trong Chúa. Là Cửa dẫn con về với Chúa Cha, xin Chúa cho con luôn tin Chúa là Đấng Cứu Độ của con.