Ngày 11.06.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật X Thường Niên

THỨ NĂM. 11.06.2015
Thánh Barnaba, Tông Đồ. (N)
Mt 10, 7 – 13 

 

  1. Ghi nhớ: “Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giầy hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10,10).
  2. Suy niệm: Sau khi gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu huấn dụ các ông đi thực tập truyền giáo, “Đi đường, đừng mang bao bị…”. Chúa muốn nói sự hiện diện của nước trời còn phải được minh chứng bằng nếp sống của người Tông đồ: nghèo khó và đơn giản về tiện nghi vật chất và siêu thoát về tình cảm nhân loại kiểu nói: “thợ thì đáng được nuôi ăn” không những nói người Tông đồ phải biết tín thác vào sự quang phòng của Chúa trong khi phục vụ Tin Mừng, mà ngụ ý nói tới trách nhiệm của cộng đoàn phải lo phương tiện sống và hoạt động cho họ.
  3. Sống Lời Chúa: Phải loan báo Tim Mừng vì đây là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu.
  4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con giữ vững niềm tin khi con đem Chúa đến cho người khác . Amen.