Ngày 12.06.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật X Thường Niên

THỨ SÁU. 12.06.2015
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ga 19, 31 – 37

1.Ghi nhớ: “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì nước cùng máu chảy ra” (Ga 19,34).

2.Suy niệm: Từ lưỡi đòng của một tên lính đâm vào cạnh sườn, xuyên thấu trái tim Chúa Giêsu, tức thì “máu và nước chảy ra”. Chính từ cạnh sườn Chúa đã tuôn ra nguồn suối cứu độ, rửa ta sạch mọi vết nhơ tội lỗi, đem lại sự sống mới cho nhân loại. Máu tượng trưng phép Thánh Thể, nước tượng trưng phép Rửa. Chính từ cạnh sườn Chúa Giêsu đã phát sinh Hội Thánh. Như con chiên vượt qua phải tinh tuyền (x.Xh 12,46) không bị gãy một cái xương nào, Chúa Giêsu cũng không bị đánh gãy ống chân. Chúa Giêsu cũng đúng là Chiên Vượt Qua, vì ngay đúng giờ các tư tế của giao ước cũ sát tế con chiên vượt qua tại Đền Thờ Giêrusalem, thì Chúa Giêsu cũng dâng mạng sống mình trên thập giá để xoá tội trần gian.

3.Sống lời Chúa: Hy sinh đền tội, để đáp đền tình yêu của Chúa đã hy sinh cho ta.

4.Cầu nguyện: Xin cho con ý thức rằng Chúa chịu chết để con được sống, hầu xa lánh tội lỗi, sống gắn bó với Chúa hơn. Amen.