Ngày 11.07.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XIV Thường Niên

THỨ BẢY : 11. 07. 2015
Mt 10, 24 – 33

1. Ghi nhớ: “ Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục ” (Mt 10,28).

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay đã cho chúng ta một giải đáp. Tất cả những thế lực thù hằn của thế gian chống lại người môn đệ của Chúa, hay những sự dữ và sự ác cho dù có mạnh bạo đến đâu cũng chỉ có thể giết chết thân xác con người là cùng, còn linh hồn của chúng ta vẫn sống. Sự chết của thân xác không đáng sợ, vì con người ai cũng mang trong mình thân xác hay chết đó. Đáng sợ là cái chết về phần linh hồn, mà chỉ có một Đấng có quyền trên linh hồn con người mà thôi. Đó chính là Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy kiên trì trong đức tin vào Người, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn và bắt bớ. Chúng ta hãy tin chắc rằng Chúa đang quan tâm, thương yêu và nhớ đến từng người chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Sống đức tin, cậy và mến.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin Chúa ban sức mạnh của Chúa cho chúng con để chúng con có sức vượt thắng những thế lực thù nghịch và biết bám lấy Chúa. Amen.