Ngày 11.11: Dám tin vào Chúa

11/11/13 Thứ Hai tuần 32 TN

Th. Máctinô, giám mục           

Lc 17,1-6

 

Dám tin vào Chúa

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : hãy bật gốc lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng vâng lời anh em.” (Lc 17,6)

flower21

Suy niệm: Cái gì là sức mạnh lớn nhất trên thế giới? Chất nổ TNT, C-4? Phải chăng là bom nguyên tử? Vũ khí giết người hàng loạt? Không! Đức tin mới là sức mạnh lớn nhất, vì đức tin làm cho điều không thể trở thành có thể. Qua hình ảnh ngộ nghĩnh cây dâu vâng lời đi mọc dưới biển, Đức Giêsu muốn nói với ta là đức tin có thể làm những việc tưởng chừng không làm được. Dĩ nhiên, ta không có ý nói đến cách phù phép để bắt ép Chúa phải làm những điều kỳ diệu, mà là việc ta đáp lại ý muốn của Chúa còn phát sinh những điều kỳ diệu hơn. Dù chỉ nhỏ bé như hạt cải, nhưng đức tin đủ uy lực để thay đổi cả cuộc đời.

Mời Bạn: Nhớ rằng đức tin không phải là một sự vật, một mớ giáo lý, một số điều phải tin và phải giữ, nhưng trên hết đức tin là mối quan hệ giữa ta với Chúa. Càng năng tiếp xúc, gặp gỡ Chúa qua việc cầu nguyện, đọc Lời Chúa, sống Lời Ngài, viếng Thánh Thể, mối quan hệ ấy sẽ khăng khít và thân thiết hơn. Nhớ lời của Spurgeon: “Một đức tin nhỏ đưa linh hồn bạn vào thiên đàng. Một đức tin lớn sẽ đưa thiên đàng vào linh hồn bạn.”

Chia sẻ: Tôi đã làm gì để đức tin nơi tôi và nơi mỗi người trong cộng đoàn của tôi được phát triển?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành 5 phút đọc Lời Chúa; mỗi tháng dành 1 giờ chầu Thánh Thể ở giáo xứ bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin chỉ bằng hạt cải thôi, để bật rễ khỏi lòng con mọi ích kỷ và ước muốn thấp hèn, để chúng con nhìn thấy Chúa, Đấng Vô hình, nhưng rất gần gũi, thân thương, nơi mọi người anh em, nơi người nghèo khổ. Amen.