Ngày 11.12.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

THỨ SÁU: 11. 12. 2015
Mt 11,16-19

1. Ghi nhớ: “Tôi phải ví thế hệ này với ai”. (Mt 11,16).

2. Suy niệm: Đức Giêsu vừa khen ngợi Gioan Tẩy Giả xong, Ngài nghĩ ngay đến các luật sĩ, biệt phái và những kẻ cứng lòng tin: “ Tôi phải ví thế hệ này với ai ” . khi đặt tâm tình của chúng ta vào bầu khí mùa vọng, chúng ta được kêu mời dọn lòng đón Chúa bằng cách hoán cải đời sống, ăn năn sám hối, và quyết tâm trở về với Chúa trong vai trò là người con Chúa. Vì thế, chúng ta chỉ thuộc về Thiên Chúa khi chúng ta biết sống niềm tin, nghe lời Ngài và thực hành Lời Ngài trong cuộc sống.

3. Sống lời Chúa: Siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng: tin có sự sống đời sau để con chuẩn bị cuộc sống đời này cho tốt đẹp trong mùa vọng này. Amen